[ youth.rs ]

Intergalaktički online kurs kreativnog pisanja 3.0

Intergalaktički online kurs kreativnog pisanja 3.0 namenjen je piscima, blogerima, novinarima, scenaristima i svima koji se profesionalno ili iz hobija bave pisanjem i žele da ojačaju svoj kreativni potencijal, kao i onima bez iskustva, ali sa snažnom motivacijom da ovladaju veštinom pismenog izražavanja. Kurs je zasnovan na kontinuiranom individualnom radu polaznika sa mentorima i lektorima, sa ciljem da se svakom polazniku kursa pomogne da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i nauči kako da ih koristi u pisanju.

Proces rada je koncipiran tako da svim polaznicima pruži svakodnevnu motivaciju i podsticaj, pomaže im da uspostave samodisciplinu u radu, i naročito forsira inovativno razmišljanje kao preduslov kreativnom pisanju i zahteva iznalaženje originalnih odgovora na postavljene zadatke.

Polaznici će imati slobodu da u dogovoru sa mentorom sami organizuju svoj rad i upravljaju vremenom koje će posvetiti ispunjenju obaveza i zadataka, što će im pomoći da lakše usklade pohađanje kursa sa ostalim obavezama.

Kurs se realizuje u okviru programa Kreativna sinergija i uz podršku Udruženja za međuplanetarnu književnu razmenu i Centra za proučavanje narativnih tokova sa Saturna.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti ili zatražiti više informacija putem e-mail adrese: ksinergija@gmail.com

Rok za prijavljivanje je 14. april 2018. godine.

 

 

Exit mobile version