[ youth.rs ]

Srbiji nedostaju portfolio menadžeri – od potrebnih 50, ima samo 27

U Srbiji, u vreme kada se veliki broj banaka i osiguravajućih društava sprema da pokrene penzijske fondove, nedostaju portfolio menadžeri, ocenjuju stručnjaci. – Dobrovoljni penzijski fondovi, kao i investicioni fondovi, ne mogu da dobiju licencu za rad bez portfolio menadžera.
Trenutno u Srbiji ima 27 portfolio menadžera i šest investicionih savetnika s dozvolom Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje tih poslova – izjavila je portparol Komisije Vesna Vujić.

Prema rečima portfolio menadžera fonda Delta plus, Radisava Osmajlića, s pedesetak portfolio menadžera zadovoljila bi se neka inicijalna tražnja, pri čemu bi, okvirno, u narednih godinu dana 20-ak menadžera trebalo da "pokrije" potrebe penzijskih, a 30-ak tražnju investicionih fondova i brokersko-dilerskih društava.

Portfolio menadžer upravlja hartijama od vrednosti u ime i za račun građana. Sredstva koja građani ulože u investicione ili dobrovoljne penzijske fondove on investira u hartije od vrednosti, nastojeći da to bude uz minimalan rizik i maksimalnu dobit.
Preuzeto sa E-kapije

Exit mobile version