[ youth.rs ]

Radna praksa u pokrajinksim organima uprave

Univerzitet u Novom Sadu, Skupština AP Vojvodine i Izvršno veće AP Vojvodine obaveštavaju sve zainteresovane kandidate da je u toku Konkurs za učešće u Univerzitetskom programu radne prakse u pokrajinskim organima uprave u školskoj 2007/08. godini. Ovaj Program se realizuje petu godinu za redom, uz organizacionu i ekspertsku podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).
Na osnovu zahteva pokrajinskih organa uprave, ove godine je planirano angažovanje 23 apsolventa, diplomiranih studenata i studenata na postdiplomskim studijama na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Osmomesečna radna praksa će se obavljati u Skupštini APV, Pokrajinskom ombudsmanu, Zavodu za ravnopravnost polova, Fondu za razvoj neprofitnog sektora APV, Kancelariji za inkluziju Roma, Fondu za razvoj AP Vojvodine, Službi za upravljanje ljudskim resursima, kao i pokrajinskim sekretarijatima za obrazovanje i kulturu, propise, upravu i nacionalne manjine i sport i omladinu.

Za prijavu na Konkurs potrebno je podneti popunjeni prijavni list (preuzmi), biografiju na srpskom i engleskom jeziku, potvrde od fakulteta o trenutnom statusu i položenim ispitima i prosečnoj oceni (za studente), odnosno fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju (za diplomirane) i dve fotografije (3×3,5 cm).

Rok za prijavu je 29. oktobar, a prijave se podnose Kancelariji za nastavu, nauku i odnose s javnošću Univerziteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 5), poštom ili lično (od 9-14 časova).
Sve dodatne informacije možete naći na sajtu Univerziteta u Novom Sadu: www.ns.ac.yu, na stranici Skupštine APV posvećenoj Programu radne prakse: www.radnapraksa.skupstinavojvodine.sr.gov.yu ili na telefon: 021/4852 015.

Izvor: Studentski svet

Exit mobile version