[ youth.rs ]

AIESEC: Da li samo studirate ili gradite svoju budućnost?

Studentska organizacija AIESEC, koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo, i ove godine krajem početkom oktobra vrši prijem novih članova.
U našoj zemlji prva kancelarija AIESEC-a osnovana je 1953. godine

na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Danas u Beogradu postoje tri lokalne kancelarije koje se nalaze na: Ekonomskom fakultetu, Fakultetu organizacionih nauka i Univerzitetu „Braća Karić”, a u Srbiji još četiri na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Sama vrednost AIESEC-a ogleda se u mogućnostima koje ova jedinstvena organizacija pruža: razvoj liderskih sposobnosti, sticanje praktičnih veština, sticanje međunarodnog iskustva i rada u inostranstvu, stvaranje lične mreže kontakata, istraživanje sebe i svoje budućnosti.

Studenti svih fakulteta shodno svojim afinitetima mogu konkurisati za članstvo u AIESEC-u, bez obzira na to da li se na njihovom fakultetu nalazi lokalna kancelarija. Više informacija o AIESEC-u i ovogodišnjem konkursu za prijem novih članova možete dobiti na Internet prezentaciji www.aiesec.org.yu.

Izvor: Studentski svet

Exit mobile version