[ youth.rs ]

Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Vlade Švajcarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), poziva Vas da učestvujete na treningu „Ka inkluzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi uključivanja mladih iz migrantske populacije“ koji će se održati 23–24. juna u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu, Kneza Miloša 4.Cilj treninga je unapređenje znanja pojedinaca i pojedinki koji rade sa mladima i za mlade u okviru organizacija mladih i za mlade, te drugih relevantnih organizacija i institucija za uključivanje mladih iz migrantske populacije u programe namenjene mladima.

Trening je namenjen omladinskim radnicima i radnicama, trenerima i trenericama, omladinskim liderima i liderkama, edukatorima i edukatorkama, i svima onima koji direktno rade sa mladima.
Ishodi edukativnog procesa su:

– Učesnici i učesnice su upoznati sa kontekstom migrantskih kretanja i položajem mladih migranata i migrantkinja
– Učesnici i učesnice prepoznaju značaj uključivanja migranata/migrantkinja u programe za mlade
– Učesnici i učesnice su upoznati sa mogućim mehanizmima i koracima uključivanja mladih migranata/migrantkinja u programe za mlade
– Učesnici i učesnice su podstaknuti i motivisani da koriste korisne tehnike/metode neformalnog učenja u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama mladih
– Učesnici i učesnice su upoznati sa glavnim principima, vrednostima i izazovima u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama
– Učesnici i učesnice su podstaknuti na razvoj veština potrebnih za rad sa mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama
– Učesnici i učesnice su ossnaženi za kreiranje programa koji uključuju mlade migrante/migrantkinje

Trening vodi Demir Mekić, sociolog, edukator, iskusni trener u polju rada sa mladima, koji od 2007. godine razvija programe za mlade. Razvio je više programa za rad sa mladima na polju interkulturalnosti i rodno zasnovanog nasilja. Od 2016. godine aktivno radi na polju socijalne inkluzije sa izbegličkom i migrantskom populacijom, kako u okviru prihvatnih centara u Srbiji, tako i van njih – i to kroz programe Beogradskog centra za ljudska prava kao što su „The Game“, „Art of Integration”, „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji” i drugih programa. Trener je i praktičar Teatra potlačenih. Predavači/ce na treningu takođe su pravnici/ce Beogradskog centra za ljudska prava – poznavaoci izbegličkog prava, konteksta i potreba, kao i socijalni radnici sa iskustvom u radu sa marginalizovanim mladima.

Za učesnike i učesnice tokom treninga su obezbeđeni hrana i osveženje. Broj mesta je ograničen.

Agenda možete pogledati ovde .

U slučaju bilo kakvih promena agende učesnici će biti obavešteni pre događaja.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku do 20. juna 2019. u 17:00 časova. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu 21. juna 2019.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

Exit mobile version