[ youth.rs ]

Virtuelna skola Dijaloga, demokratije i mirnog rjesavanja konflikata

Poziv za apliciranje: – Nansen dijalog mreza, – Virtuelna skola Dijaloga, demokratije i mirnog rjesavanja konflikata,           – Novembar – decembar 2007, – Krajni rok za apliciranje: 19. oktobar, 2007

Ko?

Nansen dijalog mreza organizuje sedmu generaciju Virtuelne skole Dijaloga, demokratije i mirnog rjesavanja konflikata.

Ciljna grupa?

Zainteresovani i drustveno aktivni gradjani (politicari, NVO aktivisti, novinari, predstavnici lokalne i drzavne uprave i institucija) iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Cetrdeset ucesnika ce biti odabrano na osnovu prispjelih aplikacija.

Kada?

Poziv za apliciranje je otvoren do 19. oktobra 2007. Odabrani ucesnici ce biti obavjesteni do 2. novembra. Skola ce trajati od 7. novembra do 25. decembra 2007. Trajanje skole je osam nedjelja.

Kako?

Lekcije ce biti distribuirane ucesnicima e-mailom (u Acrobat Reader programu). Duzina lekcije ce biti 4-6 strana i pojedine lekcije ce sadrzati dodatne materijale i linkove o temi koja je pokrivena.

Ucesnici ce dobiti sest lekcija tokom sest nedjelja (jednu lekciju nedjeljno, srijedom, pocev od 7. novembra do 12. decembra, 2007) Nakon toga, dvije nedjelje su predvidjene za evaluaciju i pisanje zavrsnog eseja.

U naredna tri dana, od prijema lekcije, ucesnik mora potvrditi projekt koordinatoru da je primio lekciju. Pet dana nakon sto je ucesnik primio lekciju, odredjeni komentar, pitanje ili misljenje vezano za datu temu treba postaviti na forumu web-sajta virtuelne skole.

Ucesnici ce dobiti sve instrukcije vezano za skolu.

Neophodno je poslati komentare/ misljenja na najmanje pet od sest lekcija. Ucesnici oficijelno zavrsavaju skolu pisanjem zavrsnog eseja.

Uspjesni polaznici skole ce dobiti diplomu.

Eseji ce biti postavljeni na forumu sajta Virtuelne skole. Uspjesni ucesnici mogu uzeti ucesce u drugim projektima Nansen centara.

Jezik:

Skola ce biti organizovana na engleskom jeziku.

Nadoknada za participaciju:

NEMA novcane nadoknade za participaciju.

Teme:

– Dijalog
– Konflikti (Analiza, transformacija…)
– Pomirenje

Predavaci:

Predavaci ce biti eksperti iz Norveske, SAD i sa prostora Balkana.

Vise informacija kao i aplikacioni formular mozete naci na sajtu:
http://www.ndnvirtualschool.org ili zatraziti na e-mailu virtualschool@cg.yu

Exit mobile version