[ youth.rs ]

Završen projekat Crvenog krsta Kovin “Kvaka 22”

Crveni krst Kovin završio je realizaciju projekta “Kvaka 22”, podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta, programa “Mladi su zakon”, preko Resurs centra Centar za građansko delovanje.

Krajem februara realizovana je iskustvena edukacija u okviru programa “Prevencija trgovine ljudima”, a dan kasnije održana je tribina na temu “Prevencija trgovine ljudima”, kao završna aktivnost na projektu. Iskustvena edukacija uključila je 45 polaznika i 15 realizatora. U okviru ove metode simulirana je radna eksploatacija, prinudno prosjačenje i seksualna eksploatacija.

Projekat “Kvaka 22” uključio je i održavanje obuke za nove edukatore u okviru programa “Prevencija trgovine ljudima”. Realizatori obuke su bili edukatori i treneri iz Crvenog krsta iz Kovina, Vršca i Aranđelovca.Obuka je realizovana po standardizovanoj agendi Crvenog krsta Srbije, kroz koju su polaznici seminara imali priliku da se bliže upoznaju sa pojmom “trgovine ljudima”. Nakon završetka obuke, edukovani vršnjački edukatori su realizovali vršnjačku edukaciju za učenike osnovnih i srednjih škola na temu “Prevencija trgovine ljudima”.

Exit mobile version