[ youth.rs ]

Javni poziv za podnošenje predloga projekata u okviru projekta koji finansira Švajcarska Konfederacija: Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

U okviru projekta koji finansira Švajcarska Konfederacija:
Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

Rok za dostavljanje prijava:
20. februar 2019. godine, 23:59

Da li želite da pomognete migrantima u vašoj zajednici?

Da li imate iskustva u radu sa ranjivim grupama?

Da li imate iskustva u radu sa mladima?

Da li ispunjavate sledeće uslove?

  • pravno lice registrovano u Srbiji
  • organizacija civilnog društva (OCD), lokalna (grass-root) organizacija, omladinska organizacija, grupa ili kancelarija za mlade
  • zakonski ste registrovani u periodu od minimum 1 (jedne) godine sa jasnom i u praksi dokazanom evidencijom iz prethodnih projekata

Lokalne institucije socijalne zaštite (centri za socijalni rad) ali i druge relevantne javne institucije na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou mogu biti partneri u okviru ovog poziva za projekte.

Vrednost granta: 10,000 CHF (10 projekata) ili 50,000 CHF (dva projekta).

Projekti treba da traju do 1. septembra 2019. godine.

Kako se prijaviti?

  • Preuzmite detaljan opis Poziva za podnošenje predloga sa potrebnim obrascima sa internet stranice: http://serbia.iom.int
  • Pratite obaveštenja na internet stranici i posetite jednu od dve info sesije na kojima ćemo prezentovati detalje poziva
  • Predlog projekta se šalje isključivo elektronskim putem (imejlom) do 20. februara 2019. godine u 23:59 na adresu iombelgrade@iom.int.
  • Zahteve za pojašnjenja u vezi sa pozivom uputite do 15. februara 2019. godine na imejl adresu iombelgrade@iom.int, sa naznakom referentnog broja poziva: RS1A062.

O pozivu:

Situacija produženog boravka migranata u Srbiji zahteva sistematski i sistemski odgovor sistema socijalne zaštite kako bi se ublažile psiho-socijalne posledice raseljenja. Sveobuhvatna zaštita je potrebna migrantima koji duže borave u prihvatnim i centrima za azil ili van njih, naročito onima u ranjivom položaju, adolescentima, maloletnim migrantima i deci bez pratnje. Projekat “Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji” je deo programa Švajcarko-srpskog migracionog partnerstva i nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj projekta je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. Cilj poziva za podnošenje predloga projekata je da se proširi i diverzifikuje dijapazon usluga podrške i zaštite migranata kroz partnerstvo u lokalnim zajednicama, konkretno uključivanjem organizacija civilnog društva, omladinskih organizacija i kancelarija za mlade iz različitih gradova i opština u Srbiji.

Ukupan iznos sredstava za dodelu grantova u okviru ovog Poziva za predloge projekata je 200,000 CHF. Podneti predlozi projekata će biti izabrani na osnovu rezultata evaluacije i rangiranja.

Više o programu kao i o procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati u opisu i kriterijumima Javnog poziva u nastavku.

DOKUMENTACIJA

Call for Project Proposals Guidelines and Criteria (English)
Call for Project Proposals Guidelines and Criteria (Serbian)
Application Forms

 

 

Exit mobile version