[ youth.rs ]

Godišnja nagrada UNICEF-a

Kancelarija UNICEF-a u Beogradu oglašava konkurs za godišnju nagradu za najbolje medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima.Cilj nagrade je da se podstakne kvalitetno i etičko izveštavanje u pisanim i elektronskim medijima na temu dece i dečijih prava u Srbiji.

Uvažavajući značajnu ulogu sredstava javnog informisanja u oblikovanju stavova javnog mnjenja, Kancelarija UNICEF-a u Beogradu će, u saradnji sa Medija centrom u Beogradu, dodeliti nagradu za širenje informacija i materijala od društvenog i kulturnog interesa za decu, da bi se javnost što bolje upoznala sa stanjem dece i dečijih prava u Republici Srbiji.

Rok za prijavu je 5. novembar 2007. godine.

Više informacija naći ćete na sajtu Medija centra

Medija centar
Milentija Popovica 9
11070 Beograd
RS. Tel: 011 220 69 00
Fax: 011 220 64 00

mc.mail@mediacenter.org.yu,
www.mediacenter.org.yu

Exit mobile version