[ youth.rs ]

Radionica za pripremu Erazmus+ projekata

Grupa za mlade Fondacije Tempus će 18. decembra u Beogradu organizovati besplatnu jednodnevnu radionicu posvećenu razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih programa Erazmus+.

Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva u tri roka za predaju projekata tokom 2019. godine (05. februar, 30. april i 01. oktobar).

Polaznici radionice će, između ostalog, moći da ovladaju procedurama za podnošenje projekata strateških partnerstava, da se upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije i primene pravila za pisanje budžeta.

Za učešće je neophodno popuniti registracioni formular, a rok za prijavu je  13. decembar  do 23:59.

Više detalja, kao i registracioni formular možete pronaći na sajtu Fondacije Tempus: https://erasmusplus.rs/radionica-ka2-strateska-partnerstva-mladi-2018/

Exit mobile version