[ youth.rs ]

Rang lista odabranih projekata u okviru programa “Mladi su zakon” za Južnobanatski i Beogradski okrug

Lista udruženja/neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani u okviru Konkursa za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih za Južnobanatski i Beogradski okrug.

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz mentorstvo i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Komisija Resurs centra za Južnobanatski i Beogradski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja i kancelarija za mlade  iz Južnobanatskog i Beogradskog okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata nakon pruženog mentorstva iz oblasti pisanja projekata/upravljanje projektnim ciklusom, odabere navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu od 02. novembra 2018. do 01. marta 2019. godine.

31. oktobar 2018.

Listu udruženja/neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani u okviru Konkursa za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih za Južnobanatski i Beogradski okrug možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Komisije za odabir udruženja mladih/neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani u okviru Konkursa za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih  za Južnobanatski i Beogradski okrug možete pogledati ovde. 

06. novembar 2018.

Listu udruženja/neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani u okviru Konkursa za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih za Južnobanatski i Beogradski okrug možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Komisije za odabir udruženja mladih/neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani u okviru Konkursa za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih  za Južnobanatski i Beogradski okrug možete pogledati ovde. 

 

Exit mobile version