[ youth.rs ]

Škola ljudskih prava za buduće predavače

Pošto je delatnost Beogradskog centra za ljudska prava prvenstveno usmerena ka unapređenju i širenju znanja o ljudskim pravima kao jednom od preduslova za razvoj demokratskog društva, Centar je, godinu dana posle osnivanja, uspostavio redovnu obuku budućih trenera iz oblasti ljudskih prava…

želeći na taj način da u kratkom roku obuči jedan broj, uglavnom mlađih, stručnjaka koji bi učestvovali kao predavači na obrazovnim projektima Centra. 

Uslovi za prijavljivanje:

 Kandidati za Školu ljudskih prava bi trebalo da budu osobe do 30 godina i da budu uspešni diplomci ili postdiplomci fakulteta društvenih nauka, novinari i aktivisti nevladinih organizacija koji pokazuju interesovanje za ljudska prava, građanske inicijative i civilno društvo.

Konačni izbor biće objavljen nakon intervjua s kandidatima koji uđu u uži izbor.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 25. septembar 2007.

Prijavni formular

 

Za bliža obaveštenja o Školi ljudskih prava za buduće predavače, kao i za slanje prijavnih formulara obratite se Bojanu Đuriću u Beogradskom centru za ljudska prava, Beogradska 54/7, na telefon: 011 344 71 21, 308 53 28 ili na e-mail bojan@bgcentar.org.yu.  

 

 

Exit mobile version