[ youth.rs ]

Set Vudi na Fakultetu političkih nauka

Set VudiSet Vudi, organizator zajednica i trener u organizaciji Momentum iz Sjedinjenih Američkih Država, održaće predavanje posvećeno osnivanju društvenih pokreta, u petak 24. marta u Amfiteatru Fakulteta političkih nauka (Jove Ilića 165) sa početkom u 18 časova. Posetioci predavanja imaće priliku da saznaju koje tehnike organizovanja zajednice dovode do masovnih, decentralizovanih i održivih društvenih pokreta, ali i o primerima pokretanja promena u lokalnim zajednicama.

 

Set Vudi saradnju sa Momentumom počinje u januaru 2015. godine, od kada je postao posvećeni praktičar društvenog organizovanja baziranog na masovnim pokretima. Pre toga, radio je kao organizator zajednica u omladinskim organizacijama, gde je bio trener za nenasilne akcije. Posvećeno radi na osnivanju uspešnih pokreta koji odražavaju ljudske potrebe za ljubavlju, pravdom, srećom i pomirenjem.

Momentum je trening centar koji pruža obuke o organizovanju zajednice i osnivanju društvenih pokreta. Kombiniujući sistematizovano znanje o najboljim praksama iz dosadašnjih društvenih pokreta i primenjive veštine, Momentum ohrabruje aktiviste da promišljaju velike promene i podučava ih načinima da ih sprovedu u delo. Osnovu učenja Momentuma predstavlja nenasilni građanski otpor, oličen u liku i delu Mahatme Gandija i Martina Lutera Kinga. Počev od 2014. godine, aktivisti Momentuma prenose znanja o funksionisanju pokreta 20. veka, poput Obojenih revolucija Istočne Evrope, ali i znanja o modernim revolucijama, kao što su načini rada pokreta koji su učestvovali u Arapskom proleću. Momentum je posvećen stvaranju nove generacije pokretača promena koji će umeti da iskoriste prednosti tradicionalnog modela organizovanja zajednice, ali i novu tradiciju masovnih protesta.

Zbog ograničenog boja mesta za prisustvo na predavanju potrebno je prijaviti se popunjavanjem ovog formulara.

Predavanje organizuje klub Srbije u pokretu na Fakultetu političkih nauka.

Exit mobile version