[ youth.rs ]

KONKURS ZA IZVOĐENJE AKCIJE U OKVIRU PROJEKTA „MREŽA PRIJATELJA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA“

Uspostavljanje Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja pоkrеnula je Fоndаciја zа оtvоrеnо društvо, Srbiја u sаrаdnji sа CIP – Cеntrоm zа intеrаktivnu pеdаgоgiјu i Cеntrоm zа оbrаzоvnе pоlitikе u mајu 2014. gоdinе.

CILJ projekta i uspostavljanja Mreže, je povezivanje roditelja, nastavnog kadra, predstavnika lokalnih samouprava, formalnih i neformalnih udruženja za zajedničko delovanje na unapređivanju uslova da kvalitetno i pravedno obrazovanje bude dostupno svakom detetu.
U okviru planiranih aktivnosti Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja raspisujemo konkurs za izvođenje akcija koje će biti podržane grantom u iznosu do 150,000.00 RSD.
Za izvođenje akcija mogu da konkurišu udruženja građana, koja su učestvovala ili žele da učestvuju u aktivnostima Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja, predškolske ustanove i osnovne škole.
Kroz ovaj konkurs želimo da pružimo podršku za realizaciju akcija koje su usmerene ka deci, roditeljima, zaposlenima u obrazovnim ustanovama i donosiocima odluka u lokalnim sredinama,
a koje za cilj imaju:
I. Povećanje obuhvata dece iz uskraćenih grupa1 predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem
II. Unapređivanje lokalnih mehanizama podrške deci iz uskraćenih grupa i njihovim porodicama kroz: uspostavljanje partnerstva različitih interesnih grupa na boljem razumevanju važnosti socijalne i obrazovne inkluzije i doprinosa kvalitetnijem sprovođenju inkluzivnih politika u praksi, jačanje kompetencija nastavnog kadra, predstavnika školskih/upravnih odbora i saveta roditelja u oblasti kvaliteta i pravednosti obrazovanja, sprečavanje i otklanjanje diskriminacije u obrazovnom sistemu i sl.

Očekuje se da predložene aktivnosti uključe veći broja učesnika, kao i da planiraju aktivnosti zastupanja prava deteta na kvalitetno i pravedno obrazovanje kroz promociju vrednosti društvene i obrazovne inkluzije (prema roditeljima, nastavnicima i široj javnosti kroz medije). Takođe se ohrabruje da predložene akcije na najbolji način koriste lokalne potencijale (materijalni doprinos, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora).

Udruženja čiji predlozi akcija budu odobreni, pored realizacije akcija u skladu sa odobrenim predlogom akcije i ugovorom, u obavezi su da:
– Izveštavaju o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima u skladu sa predviđenom formom za izveštavanje (biće dostavljeno organizacijama čije akcije budu odobrene)
– Pruže neophodnu logističku podršku procesu praćenja i procene rezultata projekta (organizacija anketiranja, fokus grupa i/ili dubinskih intervjua sa roditeljima dece koja su u okviru akcije upisana u vrtić/školu, zaposlenima u PU/OŠ, predstavnicima lokalne samouprave, centara za socijalni rad, interresorne komisije i sl.)
– Učestvuju na sastanku u cilju predstavljanja rezultata realizovanih aktivnosti u februaru/martu 2017. godine.

Važni datumi:
1. Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije: 26. septembar 2016.
2. Period razmatranja konkursne dokumentacije: 10. oktobar 2016.
3. Period realizacije lokalnih akcija: oktobar 2016. – 28. februar 2017.

Više informacija o konkursu možete preuzeti OVDE

Prijavni formular za dostavljanje predloga akcija možete preuzeti OVDE

Format budžeta akcije možete preuzeti OVDE

Format akcionog plana možete preuzeti OVDE

Poželjno je da udruženja, predškolske i osnovnoškolske ustanove pored gore navedene dokumentacije dostave i dokaze o saradnji na realizaciji akcije.
Molimo sve da nam konkursnu dokumentaciju dostave na imejl adresu: boris@cipcentar.org

Zа svе dоdаtnе infоrmаciје i pојаšnjеnjа mоžеtе dа kоntаktirаtе:
Bоrisа Spаsićа,
mејl: boris@cipcentar.org
tel: + 381 62 801 60 67

Exit mobile version