[ youth.rs ]

Konkurs za XX generaciju stažista BCBP

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) otvorio je konkurs za prijem XX generacije stažista i stažistkinja. Program stažiranja traje šest meseci, sa mogućnošću produženja saradnje, pa i zaposlenja.

Rok za prijavu je 10. avgust

 

Nova generacija stažista BCBP će od septembra do februara 2017. kroz seminare steći znanja o istraživačkim tehnikama, a učešćem u organizaciji stručnih događaja bolje upoznati bezbednosnu zajednicu. Tokom stažiranja polaznici će se usavršavati i u predstavljanju nalaza istraživanja, a uz podršku mentora imaće priliku da napišu istraživački rad koji će biti objavljen na sajtu BCBP. 

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 10. avgusta 2016. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽIRANJE”.

U prijavi treba poslati:

  1. biografiju, ne dužu od 3 strane; 
  2. motivaciono pismo, u kojem su navedeni: a) razlozi zbog kojih konkurišete za praksu u BCBP, b) zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo; c) tema/oblast koja vas posebno zanima.
  3. primerak ili deo ranije napisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, esej i slično), ne duži od 5 strana.

Tražimo kandidate koji su:

Više pojedinosti o programu stažiranja možete pronaći u PDF dokumentu ispod ili na ovom linku.

Exit mobile version