Fondacija za otvoreno društvo, Srbija objavila je konkurs za sledeće programe:

Grupa "Hajde da...", uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, realizuje projekat „Autentični aktivizam po meri lokalne zajednice“ i u okviru njega raspisuje: POZIV ZA ORGANIZACIJE/KZM/INSTITUCIJE U KOJIMA ĆE TOKOM 2017. GODINE BITI SPROVEDENI „TRENINZI PO MERI LOKALNIH ZAJEDNICA“

Opširnije: POZIV ZA ORGANIZACIJE/KZM/INSTITUCIJE U KOJIMA ĆE TOKOM 2017. GODINE BITI SPROVEDENI „TRENINZI...

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2017. godinu,

Opširnije: Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Na osnovu člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 105/16)  

Opširnije: Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

HARTEFAKT FOND traži nove ljude za programe Fondacije i Instituta.

Potrebna nam je osoba koja će planirati, pripremati i realizovati nove programe, učestovati i unapređivati realizaciju već postojećih programa, pripremati izveštaje i drugu potrebnu dokumentaciju za potrebe fonda, komunicirati sa donatorima i drugim saradnicima i, po potrebi, obavljati druge poslove neophodne za nesmetano funkcionisanje fonda.

Opširnije: Hartefakt traži nove ljude za programe Fondacije i Instituta !

Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poziva studente Građevinskog, Saobraćajnog, Mašinskog, Elektrotehničkog, Tehnološko - metalurškog, Arhitektonskog, Rudarsko - geološkog, FON-a, Pravnog, Matematičkog, Fizičkog, Biološkog, Ekonomskog, Filološkog i Fakulteta bezbednosti da se informišu o otvorenom pozivu za obavljanje prakse u sektorima i organima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, javnim preduzećima i stručnim ustanovama i agencijama iz resora ministarstva.

Opširnije: Drugi ciklus stručne prakse u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture