17d33669-825d-47a4-b223-021be8e7d9f9Dragi srednjoškolci,
Obaveštavamo vas da je izašao konkurs za novi tim Unije srednjoškolaca Srbije(UNSS). UNSS je omladinska nevladina organizacija osnovana 2003. sa ciljem da upozna srednjoškolce sa omladinskim aktivizmom i jača učeničke parlamente. Smatramo da je neophodno omogućiti svim učenicima pravo, prostor, priliku, podsticaj i podršku da razviju svoje ideje i ispolje svoje kreativne potencijale.
Ukoliko želite da se borite za svoja prava, da ohrabrujete druge srednjoškolce širom Srbije, radite na osnaživanju đačkih parlamenata i unapređujete se, ili sa druge strane,
razvijete svoju kreativnost i radite na promociji Unije, možete se prijaviti na konkurs do 28. novembra 2016. u ponoć. Link za konkurs se nalazi ovde.

Opširnije: Konkurs za novi tim Unije srednjoškolaca Srbije

Inkluzivni pokret realizuje projekat Korak po korak čiji je cilj predstavljanje kulturnog nasleđa Beograda mladima iz Srbije (istorije, politike, ekonomije i religije) kroz edukativne radionice i posetu spomenika kulture. Kao deo aktivnosti na projektu biće realizovana i edukativna tura za 20 učesnika koja će obuhvatiti posetu dva  muzeja, (Konak kneginje Ljubice i Muzej Narodne banke Srbije), osam reprezentativnih spomenika kulture (spomenik Pobednik, spomenik knezu Mihailu na Trgu republike,trg Nikole Pašića, Skupština Republike Srbije i Strari dvor, Moskva) i dva sakralna spomenika kuture (Crkva Svetog Marka, Saborna crkva). Projekat je realizovan od strane Ministarstva spoljnih poslova Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Opširnije: Poziv za učešće na projektu Korak po korak

Fondacija „Jelena Šantić“, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU)  raspisuje konkurs za drugi ciklus podrške u sklopu programa «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama» za organizacije civilnog društva.

Opširnije: Prijavite ideju: otvoren konkurs “Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama”

Komisija Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (Asocijacija KZM), saglasno Memorandumu o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta, raspisuje

Opširnije: Konkurs za omladinskog predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za...

Na osnovu Ugovora o pružanju usluga na projektu „Podrška opštinama u poboljšanju socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ranjivih i marginalizovanih grupa“ koji finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES 

Opširnije: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Pozivamo organizacije civilnog društva da konkurišu za besplatnu stručnu podršku u razvoju i prikupljanju sredstava u trajanju od godinu dana!

GRANTED Centar za društveno odgovorni konsalting u okviru svoje socijalne misije, raspisuje prvi poziv pod nazivom Dobar dan za grant na osnovu koga će 3 odabrane organizacije civilnog društva (OCD) u periodu od godinu dana dobiti besplatnu stručnu podršku neophodnu za organizacioni razvoj i samostalno prikupljanje sredstava.

Opširnije: GRANTED objavljuje konkurs pod nazivom Dobar dan za grant