Potrebni volonteri za rad u Centru za podršku porodici

0
SHARE

Fondacija „SOS Dečija sela Srbija” u okviru projekta „Humanitarna pomoć žrtvama poplava u Srbiji –Siguran svet za decu“ traži volontere, zainteresovane mlade ljude, diplomirane ili studente završnih godina studija humanističkih nauka. Volonteri su potrebni za rad u Centru za podršku porodici, na lokaciji Obrenovac.

Fondaciji „SOS Dečija sela Srbija” je potreban volonter/ka koji je na završnim godinama studija socijalnog rada, pedagogije ili psihologije, zainteresovan za rad sa porodicama u riziku od izmeštanja dece.

Zadaci na kojima bi volonter bio angažovan su sledeći:
– Pomaže saradnici u radu sa porodicom u organizovanju radionica za decu i roditelje (od kreativnih radionica, radionica o konkretnim veštinama šivenja, pletenja i sl., do radionica na različite pedagoško psihološke teme, očuvanje zdravlja, unapređenje roditeljskih kompetencija itd.),
– Zajedno sa saradnicom u radu sa porodicom odlazi u kućne posete porodicama,
– U skladu sa mapiranim potrebama porodica pomaže u dodeli paketa pomoći,
– Pomaže saradnici u radu sa porodicom u povezivanju porodice sa uslugama u lokalnoj zajednici,
– Istražuje resusrse lokalne zajednice u pružanju podrške porodicama i deci,
– Zajedno sa saradnicom u radu sa porodicom zagovara prava dece i uslugu podrške porodici,
– Vodi evidenciju o radu u saradnji sa saradnicom u radu sa porodicom,
– Pruža edukativnu podršku deci (vežbanje čitanja i pisanja, pomoć oko učenja i domaćih zadataka).

Volonteri/volonterke će imati priliku da se upoznaju sa metodologijom rada Programa jačanja porodice i da steknu iskustvo u radu u međunarodnoj organizaciji, što će im pomoći u daljem profesionalnom razvoju i traženju posla.

Angažovanje bi bilo na period od mesec dana, dva puta nedeljno, sa mogućnošću produženja angažovanja. Putni troškovi su pokriveni.

Svi zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na mejl maja.simic@sos-decijasela.rs