Javni poziv: Otvoreno o sportu!

0
SHARE

Pozivamo Vas na učešće u projektu „Otvoreno o sportu: Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“ koji realizuje Bečejsko udruženje mladih, član Koalicije za nadzor javnih finansija, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 

Kroz formiranje i osnaživanje Nacionalne mreže omladinskih organizacija iz pet regiona u čijem fokusu će biti transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji, i uz pomoć stručnih predavača i razvijenu metodologiju Koalicije za nadzor javnih finansija, aktiviraćemo mlade i uticati na povećanje njihove participativnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou. Nadzor finansiranja sporta iz budžeta opština i javnih preduzeća, zagovaranje za poboljšanje Pravilnika i sportskih Konkursa, ali i monitoring javnih nabavki koje su vezane za sport / sportske objekte, samo su neki od koraka kroz koje ćemo uticati na bolji položaj sporta, sportista, a samim tim i na poboljšanje kvaliteta života mladih.

Opšti cilj projekta „Otvoreno o sportu: Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“ je jačanje uloge, učešća i integriteta mladih, sportista, sportskih organizacija, građanskog društva i medija u budžetskom procesu i građanskom nadzoru javnih finansija, sa posebnim akcentom na finansiranje sporta iz lokalnih budžeta, čime se unapređuje kvalitet lokalnih politika, povećava transparentnost finansiranja sporta i smanjuje rizik od korupcije.

U okviru projekta će se realizovati dva seminara u cilju unapređenja znanja, veština i razmene iskustava 30 polaznika iz 5 okruga Republike Srbije koji su motivisani da se angažuju na poljima analize lokalnih budžeta, nadzora javnih nabavki vezanih za sport i sportske objekte, monitoringa sprovođenja Konkursa iz oblasti sporta, realizacije lokalnih kampanja javnog zagovaranja, a samim tim i suzbijanja korupcije u oblasti javnih finansija.

Organizacije učesnice će biti u obavezi da sprovedu istraživanja vezana za finansiranje sporta na lokalnom nivou, kao i da sprovedu javne kampanje i predstave rezultate javnosti.

Predavači na seminarima će biti poznati eksperti iz oblasti javnih finansija i sporta, a realizacija prvog četvorodnevnog seminara predviđena je za drugu polovinu oktobra 2015. godine.

Rok za prijave je 15. oktobar 2015. godine. O rezultatima konkursa organizacije će biti obaveštene 16. okrobra 2015. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate BUM putem e-maila office@bum-becej.org

Na sledećem linku se nalazi PRIJAVNI FORMULAR.