Javni poziv – konkurs za finansiranje lokalnih akcija u okviru projekta “Poštuj tuđu različitost”

0
SHARE

Poštuj-tuđu-različitost1-300x176UG Omladinska inicijativa Blace, uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, raspisuje: Javni poziv – konkurs za finansiranje lokalnih akcijau okviru projekta “Poštuj tuđu različitost”. Konkurs je namenjen neformalnim grupama mladih Roma i Romkinja od 15 do 40 godina iz Topličkog okruga, a čiji su članovi prošli odgovarajuću obuku u okviru projekta „Poštuj tuđu različitost“.

 

Ciljevi konkursa
Osnovni cilj programa UG Omladinske inicijative Blace u okviru projekta “Poštuj tuđu različitost” je edukacija mladih Roma radi unapređenja i razvoja lokalnih zajednica u Topličkom okrugu putem finansijske pomoći inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale, promovišu principe tolerancije, nediskriminacije i ljudskih prava, kroz saradnju sa različitim sektorima.
Specifični ciljevi programa su:
1. Podrška ljudima/neformalnim grupama mladih Roma da prepoznaju potrebe svoje zajednice i da spremno i odgovorno osmisle načine za rešavanje problema
2. Podsticanje kreativnog i efikasnog načina rešavanja problema sa kojima se romske zajednice u Topličkom okrugu suočavaju
3. Podsticanje korišćenja lokalnih resursa u izvođenju aktivnosti – znanja i veštine ljudi, spremnost da se uloži novac, roba, rad, vreme, ideje, dobra volja, i iskoriste prirodni i društveni potencijali sredine.

 

Vrednost donacije
Učešće UG Omladinske inicijative Blace iznosi maksimalno 50.000 dinara po inicijativi.
Način konkurisanja
Na Konkurs se projavljujete slanjem popunjenog prijavnog formulara na na e-mail Omladinske inicijative Blace (omladinska.blace@gmail.com) ili poštom na adresu: Vuka Karadžića bb, 18420 Blace, sa naznakom „Prijava na konkurs – Poštuj tuđu različitost“.
Smernice za podnošenje predloga projekata i prijavni formular možete:
1. preuzeti na web sajtu Omladinske inicijative Blace: www.oiblace.org,
2. dobiti e-mailom ili poštom, a na vaš zahtev.

Rok za podnošenje predloga projekata
Konkurs je otvoren od 28. januara do 31. januara 2015. godine. Prijave podnešene nakon 31. januara neće biti razmatrane.
– Smernice podnošenje predloga projekta
 Prijavni formular