Prijava za konkurs mladih za učešće na projektu Mirovna škola za mlade-Vojvođanski Ambasadori Pomirenja

0
SHARE

10511298 556205201172020 1941179675080899742 nNeformalna grupa mladih Bitange i princeza realizuje projekat u Novom Sadu u periodu od kraja oktobra do decembra meseca 2014. godine. Projekat podrazumeva sproveđenje 3 obrazovna modula za mlade.
Projekat je follow up aktivnost trenera koji su prošli obuku na projektu „Omladinski ambasadori pomirenja u regionu“ (http://ooo.org.rs/omladinski-ambasadori-pomirenja/) i koji će preneti stečeno znanje na programu mladim učesnicima/cama. Realizacijom ovog projekta podstiče se znanje kod mladih osoba, kako teorijski tako i praktično o vrednostima Evropske Unije i procesima evropskih integracija država u tranziciji. Kroz ovaj projekat mladi će imati priliku da saznaju nešto novo i ono što nije uvek transaprentno kroz medije i obrazovanje, kao i istraživanje trenutnog procesa pridruživanja, kao i koje su obaveze društva i institiucija na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji.

 

NGM Bitange i princeza je osnovana u Novembru 2012. godine i tokom 2013. godine je učestvovala na nekoliko humanitarnih javnih akcija u Novom Sadu. Usmereni smo na lični i profesionalni razvoj i razvoj lokalne zajednice, kroz samostalni angažman i pri udruženjima mladih i za mlade. Stalno radimo na promenama koje će doneti prosperitet i poštovanje svih ljudi u društvu.

Članovi neformalne grupe su zajedno učestvovali u projetku “Ljubav u akciji“, koji je organizovalo udruženje građana „FOKUS“iz Novog Sada. Sam projekat se sastojao od 4 akcije, a članovi/ce projektnog tima, među kojima su i autori ove aplikacije, su prethodno pohađali “Školu liderstva”, dok je sam projekat bio direktna praksa naučenog na školi. Akcije u okviru ovog projekta su bile usmerene ka društveno osetljivim grupama: starim osobama, deci bez roditeljskog staranja, deci sa posebnim potrebama i studentima sa invaliditetom.

Sadržaj projekta

Mirovna škola će se sastojati iz tri obrazovna modula (3 vikend modula u Oktobru, Novembru i Decembru) na različite teme i veštine neophodne za mirovni aktivizam i pomirenje. Cilj projekta je da formiramo saradničku grupu mladih koji će biti osnaženi ambasadori nenasilja i kulture mira u Vojvodini. Naš opšti cilj projektne ideje je kreiranje atmosfere mira i pomirenja u Vojvodini.

Obrazovni moduli škole su:

1. Uvod u EU integracije (24. i 25. 10.2014.)

2. Mirovno obrazovanje-zašto je neophodno?

3. Omladinski mirovni aktivizam u lokalnoj zajednici.

Metodika rada sa mladima na školi je kroz interaktivni radioničarski tip rada gde će angažovani treneri (koji su mlade osobe takođe) promovisati i facilitirati aktivnosti iskustvenog učenja i razmene na svim nivoima. Svaki modul će trajati dva puta po 6 sati maksimalno.

Pozivaju se mlade osobe, godina od 15 do 30, sa teritorije grada Novog Sada, da se prijave za učešće na ovom jedinstvenom pilot projektu. Na ovim obrazovnim modulima će se vršiti edukacija mladih iz oblasti EU integracija, kulture mira i građanskog aktivizma. Predviđen broj učesnika/ica je do 20, a edukacije će izvoditi dva trenera, Branislav Trudić i Boris Jurošević (članovi regionalne neformalne mreže mladih Omladinski ambasadori pomirenja). Na modulima je predviđeno osveženje za učesnike/ice. Svim učesnicima/cama koji budu uspešno završili sve obaveze predviđene projektom, biće dodeljena potvrda o uspešnom učešću. Svi koji budu selektovani za učešće će biti blagovremeno obavešteni o mestu i satnici održavanja prvog modula. Rok za slanje popunjene prijave je 23.10.2014. u podne. Prvi modul Uvod u EU integracije počinje 24.10.2014. Popunjene prijave, pošaljite na e mail adresu brauxsimple28@gmail.com.Ukoliko budete imali ikakvih pitanja, slobodno nas pitajte kroz istu e mail adresu. Hvala!

Nastanak projekta

UG Omladinski odbor za obrazovanje je pre tri godine započeo poznati obrazovni program za mlade koji se zove Omladinski Ambasadori Pomirenja. Zajedno sa Britanskom ambasadom u Beogradu su prepoznali goreću potrebu za neformalnim obrazovanjem mladih koje će više osnažiti mlade aktiviste/kinje iz oblasti regionalne saradnje, pomirenja, suočavanje sa prošlošću i evropskim integracijama. Treneri na ovoj školi su prošli taj program i inspirisani znanjem i iskustvom sa škole, rešili su da preuzmu više inicijative i promovišu kulturu mira i pomirenja kroz organizovanje ove lokalne škole za mlade. Vojvodina kao multikulturalna sredina i dalje , na žalost, beleži porast vršnjačkog nasilja i međuetničke netrpeljivosti među mladima. Ovaj program bi uticao umnogome tako što bi mladi koji prođu program postali lokalni ambasadori pomirenja u Vojvodini i dalje multiplikovali stečeno znanje i veštine koje su im treneri-ambasadori preneli. Ova inicijativa bi obezbedila novu saradničku strukturu mladih sa kojima ćemo na školi raditi i na budućim mirovnim inicijativama posle škole i dati svoj doprinos da Vojvodina u budućnosti bude region mira i prihvatanja različitosti.

O trenerima

Boris Jurošević- Omladinski radnik i predsednik Vrbaškog Edukativnog Centra. Dugogodišnji omladinski trener na lokalnim i pokrajinskim projektima, član Omladinskih ambasadora pomirenja. Uže stručne oblasti – EU integracije, Suočavanje sa prošlošću, Kultura mira i nenasilja. Član NFGM Bitange i princeza.

Branislav Trudić – Koordinator u programima omladinskog rada, dugogodišnji omladinski radnik, sarađuje sa nekoliko omladinskih udruženja u Srbiji (Res Polis, Centar E8, Somborski Edukativni Centar itd.). Član mreža Omladinski ambasadori pomirenja u regionu i Omladinskih mirovnih ambasadora Saveta Evrope. Lider NFG mladih Bitange i princeza 2 godine. Uže stručne oblasti – Omladinski rad, Razvo lokalne zajednice, Obrazovanje.

O programu LOKOMOTIVA

Osnovni cilj programa „LOKOMOTIVA“ jeste motivisanje mladih da se aktivnije uključe u društveni život kroz obezbeđivanje podrške neformalnim grupama mladih da razviju i realizuju svoje ideje koje su usmerene na pozitivne promene u zajednici i/ili životu mladih.

“LOKOMOTIVA” je finansijski podržana od Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade, u okviru konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada (oblast: Aktivno uključivanje mladih u društvo i izgradnja civilnog društva). Nosilac projekta je udruženje “HMM…”, a program se realizuje u saradnji sa udruženjem “BalkanIDEA Novi Sad” i “EDIT centar” – projekat “INFOPOLIS”.

Kontakt za informacije: 064 164 2156, 062 855 1005, lokomotivans@gmail.com