Poziv za uČeŠĆe na treningu “Koliko koŠta(m)?”

0
SHARE

grupa-hajde-da-novi-logoGrupa “Hajde da…”, uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, realizuje projekat “Inicijativa za podsticanje autentičnog aktivizma, kroz podršku većoj odgovornosti organizacija civilnog društva u Srbiji i podršku novim i svežim inicijativama mladih” i u okviru njega raspisuje:

 

POZIV
za učešće na treningu

“KOLIKO KOŠTA(M)?”

Sedmodnevni trening namenjen je predstavnicima/cama organizacija civilnog društva ili neformalnih grupa  za cilj ima osnaživanje članova/ca organizacija civilnog društva i neformalnih grupa da koriste veštine performansa ili kratke video zapise (snimke mobilnim telefonima), kako bi ukazali  na neke probleme u društvu, kao i na negativne pojave koje primećuju u samom civilnom sektoru. Ovo će biti prilika da se pokaže da je moguće sprovesti kampanju za uočavanje i smanjenje  tih pojava,  bez ulaganja velike količine novca u konferencije, sajmove ili plaćanje prostora na televiziji.

Na ovaj način, tehnike performansa i kratkih video zapisa postaju instrument za zastupanje i podizanje svesti, a informacije postaju dostupne ne samo unutar civilnog sektora, već u najširoj zajednici.

Trening se sastoji iz dva dela:

  • Na prvom delu treninga učesnici će imati priliku da iznesu i istraže potrebe i izazove sa kojima se susreću. Pomišljaćemo o konceptu civilne hrabrosti, (auto)cenzure, etike, korupcije, aktivizma, ličnih vrednosti…
  • Drugi deo treninga će se upravo baviti time kako da učesnici kreiraju performanse ili kratke video zapise, kojima mogu da povećaju vidljivost i ukažu na izazove u društvu.

Dinamika održavanja treninga:

Trening će biti realizovan u periodu od 3-9. novembra 2014. godine, u Ekološkom centru Radulovački, u Sremskim Karlovcima.

Rok za podnošenje prijava je 20. oktobar 2014 . godine.

Prijavni formular i poziv možete preuzeti ovde >>>

Grupa "Hajde da..."
Olaf Palme
Sweden