Mladi i javna politika u Srbiji

0
SHARE
Izveštaj: Mladi i javna politika u Srbiji, koji je tokom 2012. godine objavila organizacija Demokratie & Dialog,  ocenjuje uticaj javnih politika na mlade ljude u Srbiji, analizirajući ne samo omladinsku politiku, već i druge javne politike koje utiču na život mladih ljudi i na njihova prava.
To je deo od šest izveštaja o uticaju javnih politika na mlade ljude koji obuhvata sledeće zemlje: Estonija, Kirgistan, Liberija, Nepal, Srbija i Uganda.
Ključni nalazi izveštaja za Srbiju

U poslednjih nekoliko godina, Srbija je napravila značajne korake u razvoju politika koje prepoznaju i reaguju na probleme mladih u Srbiji.  U 2011. godini usvojen je  Zakon o mladima, što predstavlja značajan institucionalni korak napred u realizaciji prava mladih ljudi. Ali, iako su mladi ljudi u Srbiji napravili uočljiv napredak u domenu institucionalnog razvoja, mladi ljudi se dalje suočavaju sa značajnim preprekama na putu od detinjstva do odraslog doba.

Ovaj izveštaj fokus stavlja na mogućnosti i izazove sa kojima se suočavaju mladi ljudi u Srbiji, kao i kako da mladi uspešno zagovaraju za politiku naklonjenu mladima i za reforme kojima će se prevazići prepreke sa kojima se suočavaju.

Mladi ljudi uzrasta od 15 do 31 godine čine oko 20 odsto populacije u Srbiji.  Suočeni sa starenjem stanovništva i nedaćama post-komunističke i post-konfliktne tranzicije,  ovi mladi ljudi suočavaju se sa ogromnim preprekama tokom protekle decenije.
Na ekonomskom planu, Srbija je doživela stabilan porast u BDP-u od demokratskih promena 2000. godine, ali i pored toga  u Srbiji i danas mladi ljudi  pate od visoke stope nezaposlenosti, nedostatka pristupa tržištu rada, kao i osetljivosti na makroekonomsku nestabilnost. Na političkom frontu,  Srbija je uspešno napravila prelaz ka demokratsoj državi,  ali mladi ljudi su i dalje daleko od procesa odlučivanja i često im je uskraćen glas u donošenju odluka koje utiču na njihove živote.

Srbija je napravila važne korake u postavljanju temelja omladinske politike,  ali mnoga značajna pitanja ostaju otvorena i nerešena u sprovođenju takve politike. Na osnovu analize ovih izazova, izveštaj nudi niz preporuka za institucije i omladinske organizacije u godinama koje su ispred nas.

Ceo izveštaj na engleskom jeziku možete preuzeti kao pdf dokument ovde.