Hartefakt – program malih donacija

0
SHARE

student25Cilj programa/projekta
Hartefakt je snažna fondacija koja kroz programe malih donacija podržava nezavisne, kritičke i prodemokratske snage na Balkanu koje imaju za cilj da obezbede evropske integracije i prevazilaženje posledica oružanih sukoba iz devedesetih godina prošlog veka.
Oblast podrške
U okviru svog programa malih grantova, Hartefakt fond dodeljuje novčana sredstva svim pojedincima i grupama u regionu koji doprinose normalizaciji odnosa i izgradnji modernih grañanskih društava. U okviru programa, Hartefakt fond se posebno fokusira na dodeljivanje donacija za projekte koji:
– Doprinose normalizaciji odnosa izmeñu Kosova i Srbije
– Promovišu regionalnu saradnju u oblasti umetnosti i novih medija
– Bave se pitanjima marginalizovanih grupa

Geografska oblast
Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo

Ko može da konkuriše?
Hartefakt fond je najviše posvećen novim generacijama. Svoje programe sprovodimo za i u saradnji sa mladim, talentovanim, i angažovanim javnim radnicima. Hartefakt posebno pomaže dolazećim generacijama stvaralaca koji žele da doprinesu promeni svojih sredina.

Konkursna procedura i vremenski rok
Zahtev
Neophodno je da uputite zahtev za dobijanje donacije. Zahtev se šalje u elektronskoj formi na mail: grants@heartefact.org. Zahtev bi trebalo da ukratko (do jedne strane) predstavi vašu projektnu ideju, vas (ne više od jedne strane) i planiranu finansijsku konstrukciju.
Tim će odgovoriti da li je spreman da vas podrži. Osoblje HF pregleda ideje i proverava da li vaš nacrt zadovoljava osnovne kriterijume. Ukoliko ideja zadovolji kriterijume i proces analize, ona se upućuje na proces razvoja projekta. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja. U ovoj prvoj
fazi odluku donosi tim HF.

Projekat
Razvoj projekta započinje odlaskom na teren HF tima. Pošto dobijete poziv na podnošenje projekta, naš tim će vam pomoći da dizajnirate aplikaciju. Nakon konsultacija, ideja se uobličuje u predlog projekta i ulazi u proceduru preliminarnog odobrenja projektnog odbora HF.

Projektni odbor (imena članova su tajna) razmatra vaš predlog projekta. U roku od 60 dana od dana finalnog podnošenja projekta dobićete odluku o podršci projektu.

Projektna forma i drugi dokumenti biće vam dostupni u ovoj fazi. Budite spremni da svoju ideju stavite u format koji je neophodan zbog zakona, zahteva finansijera ili neke druge procedure.

Odobrenje
Projektni odbor HF odobrava projekat i o tome vas zvanično obaveštava. Posle odobrenja projekta, administracija HF započinje sa vama proceduru dodele donacije. Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Projektne aktivnosti započinju tek kad se ova procedura okonča. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre
potpisivanja ugovora.
Procedura od datuma prijema ideje do datuma donošenja konačne odluke traje najviše tri meseca.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje
Minimlani iznos granta 2 500, 00 EUR – maksimalni 10, 000 EUR.

Trajanje projekta
Od tri do osam meseci

Ograničenja
Ova procedura se ne odnosi na one organizacije sa kojima HF ulazi u koprodukciju. Takodje, grantom Hartefakt fonda je nemoguće pokriti troškove puta van regiona, grant program ne podržava izdavaštvo, kao ni konferencije, tribine i okrugle stolove koji su u projektu naznačeni kao jedina (ili glavna) aktivnost.

Hartefakt fond ne podržava javne institucije i političke partije. Gantovi se ne mogu dodeliti pojedincima – mogu aplicirati samo organizacije.

Kontakt
Sva pitanja možete poslati na info@heartefact.org. Mail adresa na koju možete uputiti projektnu ideju je grants@heartefact.org