Ekonomski fakultet

0
SHARE

ekonomski  Adresa: Kamenička 6
  Telefon: 3021-240 (centrala)
  Faks: 2639-560
  Sajt: http://www.ekof.bg.ac.yu
  E-pošta: studije@one.ekof.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 65 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 34000 studenata, oko 1800 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 650 steklo titulu doktora nauka. Prosek trajanja studija je 7,23 godine.

Osnovne studije:
Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to: Ekonomska analiza i politika
Marketing
Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
Trgovinski menandžment i marketing
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Turizam i hotelijerstvo
Statistika i informatika
Menadžment
Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 3021-020

Studenski Info Centar – radno vreme od 8-16 časova.

Biblioteka radi od 8-13 i 15-19 časova, a čitaonica od 7-21.

Računski centar – ERC – radi od 8-20 časova.

Studentski Info:
Savez studenata (SSEF) – tel: 3021-195, Studentska unija (SUEF) – tel: 3021-165., AIESEC – tel: 3021-196, Marketing radionica – tel: 3021-133 i Sportsko društvo EKONOMIST – tel: 3021-195.

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz:
– testa opšte kulture
– jednog od sledećih predmeta (po izboru): matematika, računarstvo i informatika, osnovi ekonomije, poslovna ekonomija.