Javni poziv grada Panceva studentima za učešće u programu „Studentske zimske prakse“

0
SHARE

Na osnovu Statuta grada Pančeva, Zaključka Gradskog veća grada Pančeva broj II-05-06-2/2011-81 od 14.12.2011. godine i Protokola o saradnji u okviru realizacije programa „Studentske zimske prakse“, Gradonačelnica grada Pančeva raspisuje Javni poziv studentima za učešće u programu „Studentske zimske prakse“
Gradonačelnica grada Pančeva  raspisuje javni poziv  za učešće u programu „Studentske zimske prakse“, koji je namenjen studentima osnovnih, master  i doktorskih  studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji.

Program„Studentske zimske prakse“ omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom februara 2012. godine i mesečnu novčanu pomoć u neto iznosu od 10.000,00 dinara tokom trajanja prakse.    

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje „Studentskih zimskih praksi“ su:

1. Dom omladine Pančevo  (Fakultet dramskih umetnosti)
2.Gradska biblioteka Pančevo  (Filološki fakultet)
3. Više javno tužilaštvo u Pančevu ( Pravni fakultet)
4. Kulturni centar Pančeva    (Fakultet primenjenih umetnosti)
5. Dom kulture „3. oktobar“ Banatsko Novo Selo  (Fakultet muzičkih umetnosti; Ekonomski, Filološki)
6.Dom kulture „25. maj“ Dolovo (Fakultet za menadžment, Fakultet org. Nauka)
7.JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo  (Ekonomski fakultet, Pravni fakultet)
8.JKP „Vodovod i kanalizacija“  ( Hemijski fakultet, Tehnološki fakultet, Građevinski fakultet)
9. JKP „Higijena“ Pančevo   (Tehnološko-metalurški fakultet, Građevinski fakultet, Ekonomski fakutet, Pravni fakultet)
10. Banca Intesa ( Ekonomski fakultet, Pravni fakultet)
11.PASSAGE GROUP doo
12. „Elektrovojvodina“ doo ( Elektrotehnički fakultet)
13.AIK banka ad filijala Pančevo  (Ekonomski fakultet)
14. ZUA Viva B plus „Fabeg“   (Farmaceutski fakultet)
15. „HIP- Petrohemija“ a.d. Pančevo- u restruktuiranju   (Tehnološki fakultet, Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet)
16. Beoncin doo   (Arhitektonski fakultet ili Građevinski)
17. a.d. „Utva- Milan Premasunac“ Kačarevo (Ekonomski fakultet, Mašinski fakultet, Fakultet organizacionih nauka)
18. NIS a.d. Novi Sad, Blok prerada (Tehnološko-metalurški,  Mašinski, Elektrotehnički, Hemijski fakultet)

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca kod koga bi želeli da obave zimsku praksu, uz  pribavljenu saglasnost predloženog poslodavca.

OSNOVNI USLOVI KOJE STUDENTI TREBA DA ISPUNJAVAJU:

–  Da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice ili raseljenog lica;

-Da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva (Pančevo i naseljena mesta), a boravište za lica koja imaju status izbeglice ili raseljenog lica;
– Da su studenti  osnovnih,  master ili doktorskih studija na državnim ili privatnim fakultetima ili visokim strukovnim školama u Srbiji
da su prvi put upisali godinu studija tokom koje se prijavljuju za „Studentsku zimsku praksu“

STUDENTI TREBA DA DOSTAVE:

1. Popunjen obrazac za prijavu (preuzmite prijavu ovde)
2. Potvrdu fakulteta/visoke strukovne škole o upisanoj godini studija u školskoj 2011/2012. godini;
3. Uverenje o državljanstvu (može i fotokopija) i fotokopiju lične karte – za državljane Republike Srbije, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglog ili raseljenog lica.


PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU (poštom ili lično) NA SLEDEĆU ADRESU:

Uslužni centar Gradske uprave grada Pančeva
Trg Kralja Petra I br. 2-4
26000 Pančevo

Služba za zajedničke poslove
Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima


JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 17.01.2012. GODINE