U sredu počinje upis brucoša

0
SHARE

diploma.jpgPredaja dokumenata do petaka, prijemni ispiti od iduće srede. – Na arhitekturu najskuplja nadoknada za test znanja (12.000 dinara) i najviša školarina (240.000 dinara)Prijavljivanjem kandidata, u sredu počinje prva ovogodišnja trka za brucoški indeks jednog od državnih ili privatnih fakulteta u Srbiji.

 Mesta ima za nešto više od 39.000 novih studenata, a broj budžetskih i samofinansirajućih indeksa (19.954) podeljen je gotovo na „ravne časti”. Za privatne fakultet ne postoje zbirni podaci, ali se procenjuje da ovde ima mesta za još oko 10.000 svršenih srednjoškolaca.

Predaja dokumenata je, dakle, u sredu, četvrtak i petak, a kandidati treba da pripreme originalna dokumenta na uvid. Uz prijavni list predaju fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

– diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Ove iznose budući akademski građani uplaćuju na žiro-račun fakulteta, a ove godine treba da pripreme od 1.800 (Pravoslavni bogoslovski fakultet) pa do 12.000 dinara (Arhitektonski fakultet). Prema informacijama sa sajta infostud.com, polaganje ispita u Beogradu na ekonomiji košta 5.200 dinara, na filozofiji 6.187, dok je na Fakultetu likovnih umetnosti potrebno uplatiti 8.000 dinara. Na Novosadskom univerzitetu naknade su između 4.500 do 6.000 dinara, na Niškom univerzitetu od 2.000 do 6.000 dinara (pravo), a na Kragujevačkom univerzitetu od 2.000 do 5.000 dinara.

Polaganje prijemnih ispita predviđeno je za 27, 28. i 29. jun, a prema rasporedu objavljenom na svakom fakultetu pojedinačno. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti ponesu ličnu kartu ili pasoš i samo pribor koji je izričito naveden na oglasnoj tabli fakulteta. Voda je obično dozvoljena, naročito kada su visoke temperature, ali su zato strogo zabranjene grickalice, sokovi, čokolade i naravno puškice, bubice i došaptavanja.

Mesto na rang-listi zavisiće od uspeha iz srednje škole (sve petice donose 40 poena) i broja bodova osvojenih na prijemnom ispitu (60 poena za najbolji rezultat). Za besplatno školovanje, kandidati moraju da osvoje više od 51 boda i da se uklope u upisnu kvotu, dok je za samofinansirajući indeks granica na 30. poenu.

Oni koji su imali dovoljno znanja i sreće da svoje ime ugledaju iznad crte, prilikom upisa podnose originalna dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih, dva obrasca ŠV-20, indeks, dve fotografije formata 4h6 sm i dokaz o uplati naknade za studente koji se sami finansiraju.

Kada je reč o školarinama, uprkos apelima rektora i prosvetnih vlasti, deo fakultetskih uprava (koje inače same određuju visinu školarina) ipak je u odnosu na lanske iznose podigao cene indeksa, tako da su ove godine najskuplje studije arhitekture – 240.000 dinara.

Kako se navodi u Konkursu za upis, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se školovati u Republici Srbiji na fakultetima pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije. Državljanima Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu, a nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis u prvom konkursnom roku omogućiće se da konkurišu u septembarskom upisnom roku, po prethodno obavljenoj nostrifikaciji njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama fakulteta.

Upis kandidata mora biti završen do 15. jula 2007. godine.

Drugi konkursi rok fakulteti će oglasiti 31. jula 2007. godine. Druga šansa za one koji nisu imali sreće u junu je od 1. do 20. septembra. Prijavljivanje kandidata je 3. i 4. septembra, a polaganje prijemnih ispita 5, 6. i 7. septembra. Upis brucoša mora da bude završen do 20. septembra 2007. godine.

S. Dimitrijević – J. Kisin

(Preuzeto iz Politike 18.06.2007.)