Zanima me sta mislite da je mudro studirati danas u Srbiji?

0
SHARE

pitanje
Zanima me sta mislite da je mudro studirati danas u Srbiji?  

odgovor
Poštovana Zorana, na pitanje koje ti pokrećeš svako za sebe daje svoj odgovor. To je pitanje izbora profesije, i malo šire od toga, pitanje životnog puta, pa može se reći dobrim delom i pitanje ličnog identiteta. Za razmišljanje o ovome može poslužiti matrica dobrih i loših strana studiranja kao i dobrih i loših strana nekog drugog izbora, kao što je zaposlenje ili pak nečeg trećeg. I sve to u ličnom kontekstu, radi donošenja lične odluke. Jer, tu se, ako se ne varam, radi o preuzimanju odgovornosti za svoj profesionalni i lični razvoj. Takođe, svako sebi na svoj način daje odgovor na pitanje šta znači reč “mudro”? Da li “mudro” znači pragmatično, korisno, ‘lako-i-jednostavno’, ‘u-skladu-sa-svojim-interesovanjima’ ili pak nešto peto? Lepi pozdravi, Jovan Ratković.