BG filharmonija traži nove članove

0
SHARE

mjuza44Beogradska filharmonija raspisuje konkurs za prijem novih članova, za radna mesta: zamenik koncertmajstora, zamenik vođe grupe viola, vođa grupe violončela, vođa grupe kontrabasa, prva oboa, prvi klarinet, prva horna, bas klarinet, tutti viola i druga violina tutti. Konkurs je otvoren od 22.12.2010. do 07.02.2011. godine.
ZAMENIK KONCERTMAJSTORA
ZAMENIK VOĐE GRUPE VIOLA
VOĐA GRUPE VIOLONČELA
VOĐA GRUPE KONTRABASA
PRVA OBOA
PRVI KLARINET
PRVA HORNA
2 izvršioca
PRVA TRUBA

USLOVI: VII/2 ili VII/1 stepen stručne spreme, fakultet muzičke umetnosti – odgovarajući odsek; radno iskustvo najmanje 2 godine. Uz prijavu kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome ili uverenje o stručnoj spremi i fotokopiju radne knjižice ili druge dokaze o radnom iskustvu.

BAS KLARINET
TUTTI VIOLA
DRUGA VIOLINA TUTTI

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, fakultet muzičke umetnosti – odgovarajući odsek ili IV stepen stručne spreme, srednja muzička škola – odgovarajući odsek. Uz prijavu kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome ili uverenje o stručnoj spremi.

OSTALO: Obavezno polaganje audicije. Obavezan probni rad od 6 meseci. Konkurs je otvoren od 22.12.2010. do 07.02.2011. godine. Prijave slati na navedenu adresu Beogradske filharmonije, sa naznakom: “Za konkurs” ili na e-mail: tehnika@bgf.co.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavljeni kandidati dužni su da navedu tačnu adresu i telefon radi obaveštavanja o preuzimanju orkestarskih studija i terminima audicija.

Prijavljeni kandidati notni materijal preuzimaju u nototeci ustanove.

Beogradska filahrmonija
11000 Beograd
Studentski trg 11
tel. 011/3282-977