Godišnji program razmene srednjoškolaca

0
SHARE

book2Maštaš da provedeš školsku godinu u nekoj stranoj zemlji, živiš sa novom porodicom i učiš njihov jezik, učestvuješ u životu lokalne zajednice i otkriješ novu kulturu, da stekneš prijatelje širom sveta, budeš ambasador svoje zemlje, ali i da bolje upoznaš sebe i svoje mogućnosti?
AFS program razmene učenika je prilika koja se pruža jednom u životu. Steći ćeš iskustvo i veštine koje će doprineti tvom razvoju i odrastanju i od kojih ćeš imati koristi celog života.

Godišnji program razmene srednjoškolaca
Godišnji program razmene učenika namenjen je srednjoškolcima uzrasta 15-18 godina i traje jednu školsku godinu. Učenici koji se prijavljuju za ovaj program treba da budu komunikativni i odgovorni i da žele da upoznaju jednu drugu kulturu, ali i da druge upoznaju sa svojom kulturom. Školski uspeh nije presudan, ali se podrazumeva da kandidati treba da budu dobri đaci, jer će u stranoj zemlji pratiti nastavu na stranom jeziku. Kandidati se prijavljuju tokom jeseni i zime. Selekcija kandidata obavlja se sredinom februara.
Šta sve obuhvata cena godišnjeg programa?

* Selekciju kandidata koja se sastoji od dela koji je zajednički za sve kandidate i pojedinačnog razgovora sa svakim kandidatom i njegovom porodicom
* Orijentacioni seminar pre početka programa
* Avionsku kartu
* Boravak i ishranu u porodici i pohađanje škole u trajanju od jedne školske godine
* Zdravstveno osiguranje za sve vreme boravka na programu
* Seminare/kampove tokom boravka u stranoj zemlji koje pohađaju svi učesnici programa na početku, sredini i kraju boravka
* Redovan kontakt sa volonterima AFS organizacije i stalni nadzor
* Kontakt AFS organizacije za hitne slučajeve

Šta cena godišnjeg programa ne obuhvata?
* Vizu
* Dozvolu boravka
* Školske ekskurzije i putovanja koja organizuje lokalni ogranak AFS organizacije
* Džeparac (garderoba, izlasci, telefonski računi i sl.)

izvor: www.interkulturaserbia.com