Ministarstvo omladine i sporta objavilo rezultate konkursa

0
SHARE

mladiMinistarstvo omladine i sporta je objavilo rezultate tri konkursa za programe i projekte u oblasti omladinske politike:
1. Na osnovu Konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji prioritetnih ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 09. maja 2010. godine, na predlog Komisije u sastavu: Ivana Vujić – predsednik Komisije, Zorica Labudović, Lidija Marković, Katlin Brašić i Irma Lutovac, ministar omladine i sporta Snežana Samardžić Marković donela je odluku da se 61 odabrani projekat finansira i sufinansira u ukupnom iznosu od 56.506.112,93 dinara.

Rezultate konkursa možete preuzeti ovde.

2. Na osnovu Konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji prioritetnih ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom – Resurs centri za učešće u procesu izgradnje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 09. maja 2010. godine, na predlog Komisije u sastavu: Zorica Labudović – predsednik Komisije, Tamara Nikolić, Naim Leo Beširi, Aleksandar Mentov i Zora Krnjaić, ministar omladine i sporta Snežana Samardžić Marković donela je odluku da se 25 odabranih projekata finansiraju u ukupnom iznosu od 19.746.638,90 dinara.

Rezultate konkursa možete preuzeti ovde.

3. Na osnovu Konkursa za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata, koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 09. maja 2010. godine, na predlog Komisije u sastavu: Jelena Knežević – predsednik Komisije, Mirjana Jakovljević, Marija Radovanović, Nataša Ivanović i Naim Leo Beširi, ministar omladine i sporta Snežana Samardžić Marković donela je odluku da 28 odabranih udruženja učestvuju u obukama iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom. Tokom trajanja obuka, kao jedan od rezultata, sve organizacije će razviti svoje projektne ideje u predloge projekata nakon čega će Ministarstvo omladine i sporta na osnovu predloga Komisije od pripremljenih projekata odabrati one koji će biti finansirani.

Rezultate konkursa možete preuzeti ovde.