Promovisanje Međunarodne godine mladih: dijalog i uzajamno razumevanje 12. avgust 2010 – 11. avgust 2011.

0
SHARE

pivoGeneralna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 18. decembra 2009, rezoluciju o proglašenju godine 2010/2011 počevši od 12. avgusta 2010 kao Međunarodne godine mladih: Dijalog i međusobno razumevanje. Za više informacija o godini mladih, posetite: http://social.un.org/youthyear/ Pokrenuta je i Facebook stranica na kojoj možete objaviti svoje ideje na temu: “Kako privući medije da promovišu događaje vezane za mlade”. Drugim rečima, ono šta su načini da se pažnja javnosti skrene na mlade i događaje vezane za Međunarodnu godinu mladih. Koji su modeli za efikasno angažovanje medija i drugih zainteresovanih strana u vašoj zajednici?   Da biste se pridružili Facebook stranici posetite:
http://www.facebook.com/group.php?gid=294853750812&v=vall&ref=mf