Letnja praksa u kompaniji Telenor

0
SHARE

sample_2Zahvaljujući inicijativi Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu potpisan je ugovor o saradnji između Univerziteta u Beogradu i kompanije “Telenor” u cilju boljeg povezivanja poslovne i akademske zajednice u oblasti organizovanja i realizacije studentske prakse. Trenutni konkurs za letnju praksu otvoren je do 5.maja 2010. a praksa će se obavljati u sektorima: Nabavka, Interne komunikacije, Eksterne komunikacije, Direktne komunikacije i Ljudski resursi.

 Predviđeno trajanje prakse je 3 meseca. Praksa će se odvijati u letnjem periodu.

Rok za prijavu za sve pozicije: 5. maj 2010.

Način prijave za sve pozicije:

Prijava se vrši popunjavanjem on-line formulara. Molimo kandidate da priprme CV (radnu biografiju) koji je nepohodno uploadovati u formular za prijavu. On-line formular za prijavu se nalazi na sajtu kompanije Telenor-link za prijavu.

 

Praksa u sektoru: Procurement / Nabavka

Opis zaduženja:
Služba nabavke ima jasno definisana pravila prema kojima posluje. Na osnovu objavljenih tendera i prikupljenih ponuda dobavljača, nastavlja se dalje sa procesom nabavke proizvoda i usluga. U tom smislu, studenti će proći kroz celokupan proces postavljen u ovom timu – od kreiranja zahteva, preko tendera, odlučivanja o dobavljaču, pa sve do realizacije ugovora.

Uslovi:

Studenti završnih godina fakulteta ili postdiplomci (do 2 godine po završetku studija)

Minimalna prosečna ocena 8

 
Praksa u sektoru: Internal Communication / Interne komunikacije

Opis zaduženja:

-Informisanje zaposlenih o svim važnim aktivnostima, planovima i dešavanjima u njihovim poslovnim jedinicama, Telenoru u Srbiji i Telenor grupi, i motivisanje zaposlenih da u navedenim oblastima aktivno učestvuju,

-Podržavanje i jačanje korporativne kulture,

-Olakšavanje komunikacije između zaposlenih

Interne komunikacije razvile su se kao posebna profesija od trenutka kada je prepoznat značaj dobro obaveštenih zaposlenih. Što su zaposleni bolje informisani o kompaniji u kojoj rade, poslovnim ciljevima i kolegama sa kojima rade – njihova motivacija je veća.

Studenti će moći da:

-pišu vesti, izveštaje i informativne tekstove o poslovnim jedinicama i njihovim aktivnostima,

-učestvuju u kreiranju internih pr kampanja.

Uslovi:

Studenti završnih godina fakulteta ili postdiplomci (do 2 godine po završetku studija)

Minimalna prosečna ocena 8

Prednost imaju studenti novinarstva, PR-a i društvenih nauka.

Priprmiti CV(radnu biografiju koju je nepohodno uploadovati u formular za prijavu)

 

Praksa u sektoru: External Communication / Eksterne komunikacije

Opis zaduženja:
Eksterne komunikacije uspostavljaju i unapređuju saradnju sa važnim partnerima kompanije, sa sadašnjim i budućim klijentima. Društvenoj zajednici predstavljamo Telenor i njegove proizvode i usluge u najboljem svetlu.
Eksterne komunikacije obuhvataju: Telenor fondaciju, Ekspo i Intro centar i Menadžmenta korporativnih događaja.

Telenor fondacija, kao nosilac naše korporativne odgovornosti, inicira i podržava projekte posvećene društveno ugroženim grupama, mladima i njihovoj edukaciji i razvoju kulturne i umetničke produkcije i tržišta umetnosti. Fondacija posebno nastoji da što široj publici približi dobrobiti mobilna telefonija.

Ekspo i Intro centri važan su segment eksternih komunikacija. Predstavljaju deo našeg brenda i deo našeg radnog okruženja. Doprinose kvalitetnoj komunikaciji sa zaposlenima i javnošću. Konkretno, predstavljaju moderno uređen i funkcionalan prostor, u kojem se edukativne radionice, poslovni sastanci, konferencije za štampu, prezentacije, humanitarni događaji i drugi važni skupovi.

Treća oblast aktivnosti je organizacija različitih korporativnih događaja.

Konkretan zadatak na kome bi radili: projekti i aktivnosti iz oblasti drustvene odgovornosti

 • poslovna korespodencija (odgovori na molbe i zahteve)

 • priprema Upravnog odbora Telenor fondacije

 • asistencija u organizaciji i koordinacijai CSR dogadjaja

 • pravljenje PTT prezentacija

Uslovi:

Studenti završnih godina fakulteta ili postdiplomci (do 2 godine po završetku studija)

Minimalna prosečna ocena 8

 

Praksa u sektoru: Direct Communication / Direktna komunikacija

Opis zaduženja:
Služba direktne komunikacije, Sektora za marketinške komunikacije, pripada najvećoj diviziji u Telenoru, diviziji Marketinga i prodaje. Ova služba sastoji se od tri tima: Events, Merchandising i Direct Marketing. Za dva od njih ćemo odabrati po jednog studenta:

Events tim – Osnovna delatnost ovog tima jeste organizovanje različitih događaja kao što su priprema novih kamapanja, otvaranja Telenor prodavnica, organizovanja tematskih žurki, itd. Ova vrsta organizacije kao imperativ postavlja sposobnost organizovanje ovakvih događaja u planiranom vremenskom roku, sa prepoznatljivim rezultatima, efikasnost u radu i pametnu raspodelu finansijskih sredstava.

Zadaci na kojima će studenti raditi:

 • Osmišljavanje koncepta

 • Planiranje i organizacija događaja

 • Pravovremeno naručivanje i dostavljanje svih materijala planiranih za organizaciju događaja

 • Komunikacija sa službom Nabavke i organizacija potrebne dokumentacije za zaključivanje ugovora

 • Kontrola inventara

Merchandising team – Ovaj tim bavi se pozicioniranjem robe u Telenorovim prodavnicama. Na taj način unapređujemo prodaju i težimo ostvarivanju snažnog prisustva na tržištu.

Zadaci na kojima će studenti raditi: :

 • Osmišljavanje kampanja na mestu prodaje

 • Kontrola svih materijala u Telenor prodavnicama

 • Logistika, distribucija svih materijala do i od distribucionih centara

 • Skladištenje materijala

 • Obilazak svih Telenorovih prodavnica u Beogradu i Srbiji

Uslovi:

Studenti završnih godina fakulteta ili postdiplomci (do 2 godine po završetku studija). Za oba tima traženi fakulteti su: FON, Ekonomski – smer marketinga i komunikacije , FDU – produkcija, Fakulteti društvenog smera

Minimalna prosečna ocena 8

Preduslovi za Merchendising team: Posedovanje sopsvenog automobila i Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija)

Human Resources / Ljudski resursi

Diviziju Ljudskih resursa čini 20 ljudi koji podržavaju celu kompaniju u Srbiji. Aktivnosti kojima se naš tim bavi uključuju selekciju kandidata, treningom i razvojem zaposlenih, administrativnom podrškom i stalnim unapređivanjem kvalitetnog i bezbednog radnog prostora. Detaljnije na čemu će studenti raditi je:

 • Upoznavanje sa procesom selekcije i aktuelnim projektima u HRu:

  • prisustvovanje testiranju i pregledanje testova

  • prisustvovanje intervjuima sa kandidatima

  • Mobility, Regioni, Climate change

  • Virtuelni radni prostor – implementacija, usvajanje i trening

  • Angažovanost zaposlenih – interna anketa: priprema, održavanje i lansiranje

 • Upoznavanje sa treninzima:

  • osnove pravljenja treninga – training needs analysis

  • dizajniranje treninga

  • učestvovanje u aktuelnim treninzima i komentarisanje istih

  • evaluacija treninga

  • obavezno završavanje jednog e-learning kursa po izboru

 • HR servisi:

  • sistem definisanja plata i upravljanje benefitima

  • InSite metodologija

  • Pregledanje dosijea zaposlenih, slaganje po internim pravilima i proveravanje sadražaja

  • Slaganje pasive po azbučnom redu

  • Upoznavanje sa relevantnim HR obrascima

  • Obilazak Fondova u pratnji iskusnih kolega

 • H&S

  • Procena rizika radnog mesta

  • Odlazak na teren sa iskusnim kolegom (zaštita na radu)

  • Zdravlje u kompaniji – kako se radi prevencija

 

Praksa u sektoru: Human Resources / Ljudski resursi

Opis zaduženja:

Diviziju Ljudskih resursa čini 20 ljudi koji podržavaju celu kompaniju u Srbiji. Aktivnosti kojima se naš tim bavi uključuju selekciju kandidata, treningom i razvojem zaposlenih, administrativnom podrškom i stalnim unapređivanjem kvalitetnog i bezbednog radnog prostora. Detaljnije na čemu će studenti raditi je:

Upoznavanje sa procesom selekcije i aktuelnim projektima u HRu:

 • Prisustvovanje testiranju i pregledanje testova

 • Prisustvovanje intervjuima sa kandidatima

 • Mobility, Regioni, Climate change

 • Virtuelni radni prostor – implementacija, usvajanje i trening

 • Angažovanost zaposlenih – interna anketa: priprema, održavanje i lansiranje

Upoznavanje sa treninzima:

 • Osnove pravljenja treninga – training needs analysis

 • Dizajniranje treninga

 • Učestvovanje u aktuelnim treninzima i komentarisanje istih

 • Evaluacija treninga

 • Obavezno završavanje jednog e-learning kursa po izboru

HR servisi:

 • Sistem definisanja plata i upravljanje benefitima

 • InSite metodologija

 • Pregledanje dosijea zaposlenih, slaganje po internim pravilima i proveravanje sadražaja

 • Slaganje pasive po azbučnom redu

 • Upoznavanje sa relevantnim HR obrascima

 • Obilazak Fondova u pratnji iskusnih kolega

H&S

 • Procena rizika radnog mesta

 • Odlazak na teren sa iskusnim kolegom (zaštita na radu)

 • Zdravlje u kompaniji – kako se radi prevencija

Uslovi:

Studenti završnih godina fakulteta ili postdiplomci (do 2 godine po završetku studija), Minimalna prosečna ocena 8