Fond za mlade talente objavio listu dobitnika stipendija za 1000 najboljih studenata

0
SHARE

 Fond za mlade talente Republike Srbije nakon 18. sednice saopštio  je da je od prijavljenih 2224 studenta za dobijanje stipendije za osnovne, poslediplomske ili integrisane studije na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija uslove konkursa ispunilo i dobilo stipendiju 1000 studenata.  S obzirom da je Fond za ovaj konkurs opredelio stipendiranje 1000 studenata u mesečnom iznosu od 25 hiljada dinara konkurencija je neusmnjivo bila jaka, pa je tako hiljaditi rangirani student imao prosečnu ocenu 9,17. Poređenja radi u isto vreme prošle godine hiljaditi student imao je ocenu 9,04, a broj prijavljenih bio je 1526 studenata.  
 
Dakle, broj prijavljenih studenata je na ovogodišnjem konkursu veći za približno 700 što govori o velikoj zainteresovanosti studenata za dobijanje ove prestižne stipendije.  
 
 
Od hiljadu dobijenih stipendija 398 je dodeljeno studentima Beogradskog univerziteta, 395 studentima u Novom Sadu, 71 stipendija otišla je Niš, Univerzitetu u Kragujevcu 51 stipendija, 5 stipendija Univerzitetu u Novom Pazaru, 3 Univerzitetu u Prištini i 77 stipendija Univerzitetu umetnosti.  
 
 
Od dodeljenih stipendija 351 pripada društveno-humanističkim naukama, 334 tehnilko-tehnološkim, 148 prirodno –matematičkim, 126 umetničkim, 34 iz oblasti medicinskih nauka dok 7 stipendija pripada sportu.  
 
 
Od 2224 ukupno prijavljenih studenata po konkursu, Fond je dobio i razmatrao 151 primedbu na liste objavljene krajem decembra 2009. i uvažio 17 primedbi.  
 
 
Usvojene su primedbe onih studenata kod kojih su u dokumentaciji pronađene tehničke greške koje se odnose na pojašnjenje statusa studija ili konkursne dokumentacije.  
 
 
Fond je ustanovio da su 134 primedbe na liste neosnovane. Kod 20 odbijenih primedbi utvrđeno je  neblagovremeno dostavljanje dokumentacije, 19 nije imalo položene sve ispite na prethodnim godinama studija, 28 studenata u roku nije dostavilo portvdu o upisu na master studije, 7 nije u roku dostavilo potvrdu o upisu u završnu godinu studija, 5 je imalo kontradiktorne potvrde (na primer dve potvrde istog kandidata u kojima se navodi različita dužina trajanja studija), 3 kandidata su studenti viših škola, jedan je hteo da promeni fakultet za koji je konkurisao za dobijanje stipendije, a 51 student imao je primedbu na  kriterijume konkursa i konkurenciju.  
Više od 2000 studenata nije imalo nikakve primedbe na uslove konkursa i kriterijume za dobijanje stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije.  
 
Listu stipendista možete preuzeti ovde.