Poziv za učešće na 4 lokalna treninga za pisanje projekata u okviru EU Programa “Mladi u akciji”

0
SHARE

 Grupa "Hajde da…"  iz Beograda i Edukativni Centar iz Kruševca, kao zvanično imenovane Kontakt tačke za program Evropske Unije "MLADI U AKCIJI organizuju više dvodnevnih treninga koji će obučiti predstavnike/ce omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima, lokalnih i regionalnih Kancelarija za mlade kako da napišu projekat i dobiju finansijska sredstva u okviru programa Mladi u Akciji Evropske Unije (više informacija o ovom programu EU na adresi http://www.mladiuakciji.rs/o_programu.php )

U toku aprila i početkom maja biće održana 4 treninga i to dva u Beogradu i po jedan u Kruševcu i Novom Sadu. Više informacija o treninzima kao i prijavni formular možeš naci u prilogu ovog e-maila. Rok za prijavu na treninge je 16.april.2009.

Rad Kontakt tačaka podržavaju Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Salto SEE i Program Mladi u akciji EU.

Prijavni formular za lokalne treninge o Programu Mladi u akciji