Bolonja i dužina studija u Srbiji

0
SHARE

 Studiranje u Srbiji u proseku traje 7,84 godina, što je gotovo dvostruko duže od vremena propisanog Bolonjskom deklaracijom.
Prema podacima rektorata Univerziteta u Beogradu iz 2008, rekorderi u najdužem putu do diplome su studenti Fakulteta veterinarske medicine, s prosekom studiranja od 10,16 godina iako bi studije trebalo da traju šest.

Ništa bolja situacija nije ni na Šumarskom fakultetu, kao ni na Hemijskom. Na ovim četvorogodišnjim visokoškolskim ustanovama dužina prosečnog studiranja je čak 9,25 godina, piše list.

Stručnjaci smatraju da je glavni uzrok dužeg trajanja studija loš kvalitet nastave.

Od fakulteta na kojima bi studije trebalo da traju četiri godine, na Ekonomskom traju 7,12 godina, na Pravnom 6,95 godina, a na Filozofskom 8,33 godina.

Što se tiče fakulteta na kojima bi studiranje trebalo da se završi za pet godina, ono se na Građevinskom prolongira do 8,75 godina, na Rudarsko-geološkom do 8,56, a na Stomatološkom do 8,28 godina. Medicina, umesto šest, u proseku traje 8,67 godina.

Izvor: B 92