KONKURS ZLATIBOR ZIMA 2009.god

0
SHARE

 ZPU i Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisuju konkurs za smeštaj u studentskom odmaralištu Ratko Mitrović, na Zlatiboru. SMENE:
20.01. – 30.01.
30.01. – 09.02.
09.02. – 19.02.
19.02. – 01.03.
01.03. – 11.03.
11.03. – 21.03.
21.03. – 31.03.
31.03. – 10.04.
10.04. – 20.04.

CENA: 5200,00 DIN
U CENU URAČUNATO 10 PUNIH PANSIONA, SMEŠTAJ U 1/2 SOBAMA

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU KANDIDATI KOJI ISPUNjAVAJU SLEDEĆE USLOVE:
•    SVI STUDENTI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJE SE ŠKOLOVANjE FINANSIRA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, DRŽAVLjANI RS, ČIJI RODITELjI ODNOSNO STARATELjI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI RS;
•    STUDENTI STRANI DRŽAVLjANI DRŽAVA U OKRUŽENjU ČIJE SE ŠKOLOVANjE FINANSIRA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE;
•    STUDENTI І,ІІ,ІІІ,ІV, V I VI GODINE, APSOLVENTI U TOKU TRAJANjA APSOLVENTSKOG STAŽA, DA U TOKU STUDIJA NISU IZGUBILI VIŠE OD JEDNE GODINE (ZA STUDENTE II I III GODINE I APSOLVENTE VISOKIH ŠKOLA), ODNOSNO DVE GODINE (ZA STUDENTE IV, V, VI GODINE I APSOLVENTE);
•    STUDENTI POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA KOJI SU PRVI PUT UPISALI ZIMSKI SEMESTAR ODGOVARAJUĆE GODINE STUDIJA, POD USLOVOM DA NISU U RADNOM ODNOSU:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
 – PRIJAVA ZA PRIJEM NA KONKURS (UZIMA SE U ZPU)
 – UVERENjE O POLOŽENIM ISPITIMA IZ PRETHODNE GODINE STUDIJA
 – UVERENjE O UPISANOM SEMESTRU ODGOVARAJUĆE GODINE STUDIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE PREDAJE U ZDRAVSTVENO POTPORNOM UDRUŽENjU STUDENATA BEOGRADA, BALKANSKA 4/I

KONKURS ZA ODMOR NA ZLATIBORU TRAJE OD 15.12.2008. DO 23.01.2009. GODINE.

RANG LISTA IZLAZI 3 DANA PO ZAVRŠETKU KONKURSA.

UPUTI SE DELE 10 DANA PRE POČETKA SVAKE SMENE U ZPU.

Image

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda
Balkanska 4/I, Beograd Tel: 26 88 994, 26 81 724
e-mail: \n zpu_bgd@yahoo.com