Besplatne studije sa 42 boda

0
SHARE

 Vlada Srbije uputila je juče u skupštinsku proceduru Predlog za izmenu Zakona o visokom obrazovanju, kojim se utvrđuje manji broj bodova koji su potrebni studentima za finansiranje iz budžeta, javlja Tanjug. Vlada je zatražila da se ove izmene donesu po hitnom postupku, kako bi se izbegle štetne posledice po rad visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika.

Izmenama je predviđeno da se za studente koji se upisuju na studije u prve četiri godine po započetoj reformi visokog obrazovanja promeni uslov za studiranje na teret budžeta, odnosno da se za sve ove studente zakonom utvrdi manji broj takozvanih ESPB bodova, kao uslov za zadržavanje, odnosno sticanje statusa studenta koji se finansira iz budžeta.

U obrazloženju je navedeno da je u procesu reforme visokog obrazovanja neophodno da se ESPB bodovi uvode postepeno, uz stalno praćenje stvarnog opterećenja studenata i odgovarajuću korekciju broja bodova na osnovu ispitnih rezultata.

Zakon predviđa da studenti koji su upisani na studije na visokoškolskoj ustanovi zaključno sa upisom u prvu godinu osnovnih studija školske 2009/2010. godine mogu zadržati status studenata koji se finansira iz budžeta ili nastaviti studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ako su u 2007/2008. godini ostvarili najmanje 42 ESPB boda, a u sledećoj školskoj godini 48 bodova.

Za školsku 2009/2010. godinu predviđeno je najmanje 54 boda.

Takođe, studenti mogu zadržati status budžetskih studenata najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija ako su upisani u prvu godinu osnovnih studija 2006/2007, odnosno 2007/2008. školske godine, ili šest meseci po isteku redovnog trajanja studija ako su upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2008/2009. odnosno 2009/2010. godine.

PO STAROM DO 2012.

Zakonom je precizirano i da studenti upisani na osnovne studije i na sudije na višim školama do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju mogu završiti ove studije po započetom programu i uslovima najkasnije do kraja 2011/2012. školske godine.
Zakonske izmene predložene su kako bi visokoškolske ustanove okončale proces akreditacije do 2009. godine, ali i zato jer je studentima potrebno određeno vreme kako bi se upoznali sa novim režimom studija i prilagodili se tome.

Izvor:glas javnosti