Autorski konkurs – AD Novosti

0

Kompanija "Novosti" a.d. radi podsticanja najviših dostignuća u arhitektonskom stvaralaštvu raspisuje četvrti Autorski konkurs:

za najuspešnije arhitektonsko delo realizovano u 2006. – biće nagrađeno sa 6000€ u dinarskoj protivvrednosti.
za najuspešniji projekat studenata arhitekture u 2006. – biće nagrađen sa 2000€ u dinarskoj protivvrednosti.
Pravo učešća na konkursu imaju svi domaći autori svih dela izvedenih na teritoriji Srbije, Crne Gore kao i u inostranstvu. Radovi koji konkurišu za najbolje izvedeno arhitektonsko delo predstavljaju se crtežima i fotografijama u boji na formatu A3, a radovi koji konkurišu za najuspešniji studentski rad nemaju ograničen format. Studentski radovi su predaju pod šifrom, a u posebnim zapečaćenim kovertama sa priloženim ličnim podacima (ime, prezime, adresa i broj telefona).

Konkurs traje od 01.02.2007. do 01.03.2007., a odluku o dodeli nagrada žiri donosi u roku od 15 dana od dana okončanja konkursa.

Radovi se šalju na adresu Kompanije "Novosti" a.d. Trg Nikole Pašića 7, Beograd – sa naznakom:
"ZA NAGRADU ZA ARHITEKTURU KOMPANIJE NOVOSTI A.D."
ili se mogu lično doneti i predati u Izdavački sektor na 5. spratu.
Telefon za informacije: 011/3028-131

Previous articleKonkurs za nagradu Mladi Dis
Next articleProslava V dana u Beogradu