O stipendijama

0
SHARE

Šta su stipendije?
Stipendije su oblik finansijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihovog obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspeha, posebnih talenata, socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

Vrste stipendija za visoko obrazovanje
Programi stipendiranja se mogu odnositi na studijske programe koji uključuju postizanje određenog akademskog stupnja dodiplomski, diplomske studije, poslediplomski studije, postdoktorski studije, na kraće studijske boravke, programe profesionalnog usavršavanja (seminare, konferencije, radionice, stažiranje itd.), naučno istraživanje, učenje stranih jezika itd.

Stipendije mogu biti potpune ili delimične. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smeštaja, hrane, ličnih troškova, te dodatnih studijskih materijala, dok delimične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve.

Ko dodjeljuje stipendije?

Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. Među njima su najčešće:

  • visoke škole
  • tela državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, pokrajina, gradovi)
  • međunarodne organizacije
  •  nevladine organizacije
  • privatna preduzeća

Zašto su stipendije važne?
Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je višestruk.. S jedne strane, stipendije otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih finansijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno. Povećavajući tako pristup obrazovanju, stipendije doprinose demokratizaciji visokog obrazovanja i povećanju broja visokoobrazovanih građana.

Nadalje, programi stipendiranja podstiču uspostavljanje saradnje između visokih škola i predstavnika vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Na taj  način se omogućuje bolja povezanost škola sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice te, s druge strane, obrazovanjem kadra potrebnog svim sektorima.

Na kraju, stipendije  utiču na povećanje mobilnosti kako studenata, tako istraživača i nastavnoga kadra unutar evropskog prostora visokog obrazovanja i šire, što je jedan od osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije. Stvaranje i provođenje zajedničkih programa stipendiranja te studentska razmena doprinose nacionalnoj i međunarodnoj saradnji visokih škola sa drugim institucijama u visokom obrazovanju.

[ cul linkovi ]
Hrvatski portal o stipendijama
http://www.stipendije.info/
Srpski portal o stipendijama
http://www.stipendije.com/ 
Austrijska agencija za razmenu studenata
http://www.oead.ac.at
Baza holandskih stipendija
http://www.grantfinder.nl
Danski nacionalni portal za međunarodnu saradnju i mobilnost u obrazovanju
http://www.ciriusonline.dk
EduFrance
http://www.edufrance.fr
Education Ireland
http://www.educationireland.ie
Evropska biblioteka
http://www.theeuropeanlibrary.org
Finski centar za međunarodnu mobilnost
http://www.cimo.fi
Nemačka akademska služba za razmenu
http://www.daad.de
Slovenački centar za mobilnost i evropske programe akademskog i stručnog obrazovanja
http://www.cmepius.si
Studiranje u Italiji
http://www.study-in-italy.it
Studiranje u Mađarskoj
http://www.studyinhungary.hu
Studiranje u Holandiji
http://www.studyin.nl
Studiranje u Norveškoj
http://www.studyinnorway.no
Studiranje u Švedskoj
http://www.studyinsweden.se
Studriranje u Ujedinjenom Kraljevstvu
http://www.educationuk.org
Svetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine
http://www.sus.ba
Studiranje u Švajcarskoj
https://studyinginswitzerland.com/