Školarina za doktorske studije

0
SHARE

 Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo objavljuje konkurs za plaćanje školarine za doktorske studije iz oblasti informatike i telekomunikacija na fakultetima u Srbiji za 12 mladih kandidata.
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati rođeni 1970-te godine i kasnije koji ispunjavaju uslov za upis doktorskih studija na odgovarajućem fakultetu i koji su završili fakultet u oblasti telekomunikacija ili informatike, sa prosečnom ocenom na studijama najmanje 9 (devet). Kandidati, takođe, treba da vladaju najmanje jednim stranim jezikom, da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, kao i da su nezaposleni, stipendisti Ministarstva nauke ili da rade na projektima Ministarstva nauke.

Rok za prijavljivanje je 18. april 2008. godine.

Ovde možete preuzeti dokument sa bližim uslovima konkursa , kao i formular 1 i formular 2 za prijavu.