Ukida se mogućnost promene ispitivača na Pravnom fakultetu

0
SHARE

 Pravo na promenu ispitivača imaju još samo studenti koji nisu obuhvaćeni „bolonjom”…
Promena ispitivača na Pravnom fakultetu u Beogradu više neće biti moguća svima, već samo apsolventima i studentima treće i četvrte godine. Tu privilegiju su studenti na ovom fakultetu maksimalno koristili, a glavni razlozi zbog kojih su menjali ispitivače, jesu kriterijumi i problem s udžbenicima. Naime, studenti često rade po programu jednog profesora, a onda ih ispituje profesor koji traži znanje iz drugog udžbenika.

Mogućnost promene ispitivača i mogućnost da se promeni termin ispita, privilegije su koje su studenti na fakultetu imali 10 godina. Ta privilegija je omogućena na zahtev studenata i znatno je olakšavala polaganje ispita jer postoji mnogo nepodudarnosti, na primer, predavanja se slušaju kod jednog, a ispit se polaže kod drugog profesora, ali to je samo jedan od razloga – kaže za „24 sata” Marko Milutinović, student prodekan na Pravnom fakultetu.
Od sada će pravo na promenu ispitivača imati samo studenti apsolventi i studenti treće i četvrte godine koji nisu obuhvaćeni reformom. Za studente koji su upisali fakultet po novom sistemu, ova mogućnost je ukinuta. Oni će moći da biraju ispitivača tek ako tri puta padnu ispit kod jednog profesora. Cena promene ispitivača pre ispitnog roka je 1.000, a za vreme ispitnog roka 2.000 dinara.
– Da bi zamenio ispitivača, student treba da podnese molbu koja mora da ima potpis profesora kojeg želi da zameni ili potpis prodekana za nastavu. Što se tiče cene, ona je nebitna, jer i da košta 5.000, oni bi menjali profesora – kaže Milutinović.
Prema rečima studenata ovog fakulteta, mogućnost zamene profesora ispitivača je maksimalno korišćena. Oni takođe kažu da ne postoji profesor ili predmet koji je najviše „omražen” te studenti zbog toga pribegavaju zameni, već su razlozi individualni.
Jedan od problema je što nisu sve knjige unificirane, nego se predavanja slušaju po jednoj knjizi, a na ispitu kod drugog profesora traži se druga literatura. 

Izvor:24 sata