Otvoren konkurs za program: Medijska pismenost mladih

0
SHARE
Fondacija Ana i Vlade Divac započinje sa procesom prikupljanja prijava za program “Medijska pismenost mladih” koji se sprovodi u okviru projekta „Jačanje uloge mladih u promovisanju većeg međusobnog razumevanja, konstruktivnog narativa, poštovanja različitosti i poverenja“ koji je podržan od strane UN agencija.Program “Medijska pismenost mladih” je koncipiran sa ciljem da unapredi veštine i kapacitete mladih ljudi o medijskoj pismenosti i kritičkom mišljenju, kao i o izveštavanju o temama kao što su: rodno zasnovana diskriminacija, onlajn govor mržnje, dijalog i prevencija nasilja, toksični maskulinitet, rodna ravnopravnost, rodni stereotipi i dr.Kome je namenjen programProgram “Medijska pismenost mladih” namenjena je mladima između 18-30 godina koji/e žele da unaprede svoja znanja iz navedenih oblasti i da kroz praktičan rad steknu nove veštine. Pozivamo studente/kinje, mlade medijske profesionalce/ke, članove/ce omladinskih organizacija i pojedince/ke koji/e se bave medijskim izveštavanjem i zainteresovani/e, da se prijave na konkurs do 31. januara 2023. godine.Uslovi za prijavu kandidata/kinjainteresovanja – da se bave nekom od sledećih oblasti: mediji, novinarstvo, kultura, sport, umetnost, aktivizam i civilni sektor
da su ambiciozni i spremni da kontinuiranim učenjem grade svoju karijeru
da se bave pitanjima medija, izveštavanja u medijima, fenomenom lažnih vesti, rodne ravnopravnosti, stereotipima, govorom mržnje na internetu, prevencija nasilja i sl.
da su spremni da stečena znanja primene u praksi
da, ukoliko budu izabrani, preuzimaju obavezu da učestvuju u radu celokupnog treninga i kreiranju kampanje na kraju mentorskog rada.
Zainteresovani mogu popuniti ONLINE PRIJAVU najkasnije do 31.01.2023. Za sve dodatne informacije možete pisati na mejl marija.jovanovic@divac.com
 
INFORMACIJE O KONKURSU