Poziv za besplatni kurs engleskog jezikaza osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda

0
SHARE

Forum mladih sa invaliditetom poziva osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na besplatno pohađanje kursa engleskog jezika.

Osnovne informacije o kursu:

Učesnici:

15 osoba, podeljenih u dve grupe u zavisnosti od nivoa znanja

Vreme pohađanja kursa:

Planirani početak je 9. januar 2023. Kurs će trajati 12 nedelja, dok će se časovi odvijati dva puta nedeljno (sredom i petkom) u trajanju od 60 minuta.

Mesto:

Kurs realizuje škola jezika Robertson, ul. Cvijićeva 80, Beograd, dok će se časovi organizovati online putem Zoom platforme.

Cena:

Kurs, kao i svi korišćeni materijali tokom obuke, besplatni su za sve učesnike (sve troškove pokriva Forum mladih sa invaliditetom)

Kako se prijaviti:

Svi zainteresovani se mogu prijaviti elektronskim putem na e-mail: office@fmi.rs I to dostavljanjem svoje biografije, u kojoj će biti naznačena I vrsta podrške ukoliko je potrebna (prilagođavanje radnog materijala I slično) sa napomenom ,,Prijava za kurs engleskog jezika”.

Rok za prijavu: 

petak 23. decembar 2022.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o ishodu selekcije najkasnije do 30. decembra 2022.

***

Obuka se realizuje u okviru programa ,,Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada” koji je finansiran od strane grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.