FIT eMaster 2008

0
SHARE

work2.jpegTakmičenje FIT eMaster 2008 je republičko takmičenje učenika četvrtog razreda srednjih škola Republike Srbije.Prijavljeni učenici iz cele zemlje rade na WEB projektima, zatim se prispeli radovi ocenjuje od strane žirija i publikuju u FIT eMaster Galeriji, kojoj se može pristupiti javno.

 Specijalna nagrada publike dobija se na osnovu ocena FIT eMaster sajtova od strane posetilaca. FIT eMaster takmičenje, organizovano i sponzorisano od strane Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu i partnera sponzora, među kojima su ugledne IT kompanije koje posluju na teritoriji Srbije, kao što su IBM i ORACLE.

TAKMIČARSKE DISCIPLINE
Takmičenje FIT eMaster obuhvata tri discipline :

• FIT IT Master – nagrada za najbolju veb baziranu aplikaciju u tehnologjama kao što su Java i C#. U ovoj disciplini takmiče se radovi koji koriste objektno orjentisane programske jezike u izradi WEB baziranih aplikacija (Java – J2EE ili C#). Ocenjuje se složenost, tehnologija izrade, ideja, jednostavnost korišćenja i funkcionalnost.
Nagrada je stipendija za studije na FIT-u u vrednosti od 9.000 EUR

• FIT Dizajn Master – nagrada za najbolji vizuelni utisak. U ovoj disciplini ocenjuje se vizuelno izražavanje, složenost grafičkih elemenata, opšta estetika, način realizacije vizuelnih elemenata i korišćenje novih tehnologija.
Nagrada je stipendija za studije na FIT-u od 8.700 EUR.

• FIT Master Menadžer – nagrada za najuspešnije predstavljanje. U ovoj disciplini takmičari imaju zadatak da predstave uspehe svoje škole, a ocenjuje se način prezentacije, stil prezentiranja i istraživački rad.
Nagrada je stipendija za studije na FIT-u u vrednosti od 1.750 EUR.

Posebne nagrade :
• Svi autori radova koji budu dobili više od 50 poena (od mogućih 100) biće oslobođeni polaganja prijemnog ispita na Fakultetu informacionih tehnologija u Beogradu. Ovi takmičari su gosti na svečanoj ceremoniji prilikom uručenja nagrada 24. maja 2008. gde se sreću sa ostalim dobitnicima, prezentiraju odabrani radovi, diskutuju rešenja i razmenjuju iskustva kroz workshop sesije. Nakon dodele nagrada svi učesnici druže se na koktelu i imaju prilike da razgovaraju sa profesorima Fakulteta i upoznaju studijske programe koji ih očekuju.

DOZVOLJENE TEHNOLOGIJE I JEZIK
Dozvoljena je upotreba HTML, XML, JavaScript, WebJava (JSP, Servleti, Portleti), DB, PHP, Ajax i svih tehnologija u produkciji standardnih grafičkih formata kao što su JPG, GIF, Flash animation, Java (J2EE) ili C#. Takmičari moraju predati radove sa kompletnim aplikativnim kodom i u potpunosti odgovaraju za autorska prava na materjalu koji dostavljaju.

TEMATSKE OBLASTI
Takmičari sami definišu konkretan naziv svoje teme i predlažu je prilikom popunjavanja prijave. U roku od 7 dana takmičar dobija potvrdu da li je tema prihvaćena. Tema može biti na primer: „UMETNOST XIX VEKA", „IZUMI XIX VEKA", SRBIJA – NACIONALNI PARK" i „MITOVI I LEGENDE", "Kako je Hari Poter upoznao Baš Čelika". Takmičari u kategoriji FIT Master Menadžer imaju posebnu temu: „Najveći uspesi moje škole".

KAKO SE PRIJAVITI
Učenici se mogu direktno prijaviti na takmičenje popunjavanjem formulara za prijavu na FIT portalu www.fit.edu.yu, navodeći školu iz koje dolaze i ime nastavnika / mentora, ukoliko ga imaju. Učenici se mogu prijavljivati i nezavisno od nastavnika, ali je poželjno da i nastavnici sarađuju tokom izrade projekta. Nastavnici koji su zainteresovani da postanu FIT eMaster mentori mogu prijaviti jednog ili više učenika za takmičenje.

ROKOVI
• Rok za prijavu takmičara: od 31. oktobra 2007. do 1. januar 2008. godine (takmičari koji se prijave ranije imaju više vremena za rad, pa zato treba požuriti sa prijavom)
• Rok za predaju radova: 19. maj 2008. godine
• Objavljivanje pobednika: 24. maj 2008. godine
• Svečano uručenje nagrada u disciplinama FIT WebMaster i FIT Master aplikacija: 24. maj 2008. godine

OCENJIVANJE RADOVA
U prvoj fazi, koja se završava 24. maja 2008. uručenjem nagrada, specijalni žiri, sastavljen od tri predstavnika Fakulteta i po jednog predstavnika sponzora, i prošlogodišnjih pobednika, ocenjuje prijavljene radove i donosi odluku o pobednicima. Svi radovi koji dobiju najmanje 50 od ukupno 100 poena biće objavljeni u FIT eMaster Galeriji i biće javno dostupni u periodu od godinu dana. Na osnovu ocene posetilaca, u septembru žiri konstatuje i specijalnu nagradu publike. Glasovi publike za FIT eMaster sajtove u Galeriji prate se stalno i prikazuju kao rejting, pa se pobedničke i jako popularne strane mogu zadržati online i duže od ovog roka.