KONKURS za podnošenje projekata u okviru programa AKTIVIZAM GRAĐANA I RAZVOJ GRAĐANSKOG DRUŠTVA

0
SHARE

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA

raspisuje

KONKURS

za podnošenje projekata u okviru programa

AKTIVIZAM GRAĐANA I RAZVOJ GRAĐANSKOG DRUŠTVA

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču aktivan angažman građana u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja javnog interesa, osnaživanja vrednosti otvorenog društva, demokratskih  praksi i očuvanja javnog prostora za dijalog i aktivističko delovanje;
  • inovativnim pristupima afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i ponašanja koja šire netrpeljivost i mržnju; suprotstavljaju se društvenoj zatvorenosti i marginalizaciji, i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije i sl). Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama, i horizontalno se povezuju i sa drugim akterima građanskog društva.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

********

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 14. APRILA 2019. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.