KONKURS ZA OBAVLjANjE STRUČNE PRAKSE U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI VIDOVIĆ

0
SHARE

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) iz Beograda organizuje konkurs za obavljanje stručne prakse u advokatskoj kancelariji Vidović. 

Trajanje: 2 meseca.

Rok za prijavu: 30. septembar 2018. godine.

Advokatska kancelarija „Vidović“ ima sedište u Beogradu, u ul. Braće Jugovića br. 3/8, kojom rukovodi advokat Srđan Vidović, a pretežno se bavi privrednim pravom i to prevashodno:

  • Korporativno pravo;
  • Radno pravo;
  • Sportsko pravo;
  • IT i digitalno pravo;
  • Pravo intelektualne svojine;
  • Poresko pravo;
  • Prava na nepokretnostima;
  • Farmaceutsko pravo;

Uslovi:

Završna godina studija;
Prosečna ocena iznad 8,00;

Način prijavljivanja:

Popunjen aplikacioni-formular i CV sa naznakom ,,ZA PRAKSU” poslati na vpstep@elsa.org.rs do 30. septembra 2018. godine.

Informacije: Amira Barakat +38165 678 8769

Više informacija o kancelariji možete pogledati na linku: http://vidovic.rs/