Јavni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa 2017.

0
SHARE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Sl užbeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11 – dr. zakoni) , čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava z a finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8 /12, 94/13 i 93/15) i čl. 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99 /1 6) razdeo 23, funkcija 420, Program 0 1 0 1 Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede, programska aktivnost 0001 Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje

J A V N I K O N K U R S ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA, A KOJI SU OD JAVNOG INTERESA 2017.