Konferencija “Koliko znamo o medijaciji”

0
SHARE

15491639 10211517126187209 1266289021 oEvropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA Beograd) vas poziva na konferenciju “Koliko znamo o medijaciji” koja će se održati 20. decembra 2016. godine u 12h, u amf. VIII (sudnica) Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Medijacija je oblik mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana, uz pomoć neutralne treće strane, medijatora. To je dobrovoljan proces, koji se sprovodi samo ukoliko su se o tome sve strane saglase.

U Srbiji je broj medijacija mali i prema procenama svodi se tek na nekoliko stotina predmeta. Stručnjaci za ovu oblast skreću pažnju da je medijacija jeftinija, rasterećena stega formalnosti sudskog postupka, a ne treba zanemariti ni činjenicu da bi opredeljivanje za medijaciju rasteretilo srpske sudove.

Na ova i mnoga druga vaša pitanja odgovoriće predavači konferencije:

1. Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

2. prof. dr Tamara Džamonja, Fakultet političkih nauka

3. mr Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

4. Gorazd Đurović, medijator i predsednik udruženja “Posrednici u rešavanju sporova” (PURS)              

Učesnici će dobiti potvrdu o učešću!

Način prijave:

Ime, prezime i broj indeksa poslati na e-mail vpsc@elsa.org.rs do 19. decembra 2016. godine u 11:59h

Broj mesta je ograničen!