Poziv na Performans LEVO od DRUMA

0
SHARE

Perfomans LEVO od DRUMAPerformans LEVO od DRUMA se bavi aktuelnom tematikom izbeglištva, kojoj svedočimo, i u kojoj kao savremenici učestvujemo. Održaće se 3. septembra u 21h u Domu B-612 (Jevrejska 9, Novi Sad).


Struktuiranom improvizacijom Sanja i Lav stvaraće zvučno-tekstualno-vizuelni prostor i u njemu pokušati da oslikaju specifičnu unutrašnju atmosferu koja je inspirisana saosećanjem, iskustvima i razmišljanja o trenutnim temama izbegličkog stanja, radom u izbegličkim kampovima, njihovom propratnom medijskom propagandom i svetom oko njih samih.

 

Performans će se održati u sklopu projekta Exhale Exile, koji nastoji da „osvetli“ različite vidove represije, marginalizacija i agresija prema ženama migrantkinjama. Putem niza javnih događaja grupa okupljena oko projekta Exhale Exile želi da učini vidljivim specifične situacije, ali i opšte tendencije koje se tiču prirode izbeglištva a koje najčešće podrazumevaju manipulaciju, agresije, predrasude, zlostavljanja, zloupotrebe, eksploataciju, diskriminaciju… sa posebnim fokusom na položaj žena.

 

Projekat Exhale Exile je podržan od Rekonstrukcija ženskog fonda.